โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ เล่นต่อพลาสติกสร้างสรรค์ตามความสนใจ
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ วาดภาพเกี่ยวกับฤดูร้อน
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพเกี่ยวกับฤดูร้อน มังกร : แสงแดดทำให้คนเหงื่อออก
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ วาดภาพสีน้ำเกี่ยวกับฤดูร้อน

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพประสบการณ์เดิม ฮั่น : คนกำลังไปว่ายน้ำ
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 ให้ความสนใจกับการตัดปะตัวเลขในปฏิทิน
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพต่อเติมตัวเลขตามจินตนาการ
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการติดปะตัวเลขแล้ววาดภาพประกอบ หมิง หมิง : ที่บ้านหนูมีปฏิทินห้อยไว้มีตัวเลขอยู่

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการติดปะตัวเลขแล้ววาดภาพประกอบ จั๊ด : สัตว์ประหลาดกำลังหาเลข 21 แล้วก็เห็นงูอยู่บนต้นไม้
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจ เปรียบเทียบปฏิทินตั้งโต๊ะและปฏิทินแขวน
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ วาดและออกแบบปฏิทินเดือนเมษายนตามความสนใจ
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการออกแบบปฏิทินของโอโซน

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการออกแบบปฏิทินของมายด์
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 ชี้ชวนให้เพื่อนดูเทอร์โมมิเตอร์ที่แสดงอุณหภูมิภายนอกห้องเรียน
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 สังเกต สำรวจ รายละเอียดของเทอร์โมมิเตอร์

BACK TO TOP