โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 อาสาออกมาวงกลมเลขที่ 13 ในปฏิทินเดือนเมษายน
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 ให้ความสนใจกับการสำรวจ สัมผัสสิ่งของที่ใช้ในการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ เรียนรู้ประเพณีไทยในวันสงกรานต์โดยการสรงน้ำพระ
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 สัมผัสผ้าชนิดต่างๆ และเสื้อผ้าต่างๆที่มีความหนา-บางไม่เหมือนกัน
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 เปรียบเทียบรูปร่างลักษณะของแตงไทยกับแตงโม
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจ สัมผัสผลไม้ที่นิยมรับประทานในฤดูร้อน
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 เรียนรู้การผ่าครึ่งของผลไม้

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ช่วยกันหั่นผลไม้ก่อนทำการปั่น
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ สังเกตการทำงานของเครื่องปั่นขณะปั่นน้ำผลไม้
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการติดปะตกแต่งพัดด้วยเศษวัสดุของไซ
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลการการพับพัดจากกระดาษของเบล

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการตกแต่งแว่นตาด้วยเศษวัสดุของจิง
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการตกแต่งหมวกด้วยเศษวัสดุของเฟรชชี่
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการติดปะอุปกรณ์เล่นน้ำในวันสงกรานต์ มาโต้ : มาโต้ไปทำบุญที่ฟาร์ม มาโต้ไปเจอสัตว์ที่ฟาร์ม แล้วเอาขันน้ำตักน้ำรดมือคุณพ่อ คุณแม่
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการออกแบบลายเสื้อผ้า ซัมเมอร์ : ซัมเมอร์วาดคนเล่นสไลเดอร์กับดอกไม้

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการสร้างภาพไอศกรีมด้วยเศษวัสดุแล้ววาดต่อเติม เพรส : หนูกับคุณพ่อ คุณแม่ น้อง เพื่อนหนูไปทานไอศกรีม
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพสถานที่เที่ยวในฤดูร้อน มอนิก้า : มอนิก้า คุณพ่อ คุณแม่ไปเที่ยวทะเล

BACK TO TOP