โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ให้ความสนใจกับการวาดภาพด้วยน้ำแข็งสี
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพด้วยน้ำแข็งสี มังกร : มังกรกับคุณแม่กำลังปลูกหญ้าอยู่
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพด้วยน้ำแข็งสี ปราน : ลิงเกาะอยู่ที่หลังคา
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพด้วยน้ำแข็งสี มะลิ : คุณแม่กับมะลิ คุณพ่อกำลังขุดทรายเล่นอยู่ที่ทะเล

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ กำลังตกแต่งว่าวของตนเองอย่างสนใจ
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการตกแต่งว่าวของหมิง หมิง
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการตกแต่งว่าวของโอโซน
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการตกแต่งว่าวของพรีม

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ นำว่าวของตนเองไปทดลองวิ่งกับเพื่อนๆ
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 ออกแบบซองเก็บผลงานของตนเองตามความสนใจ
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 สนุกสนานกับการเล่นเครื่องเล่นสนาม
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558 เล่นปีนป่ายเชือกที่สนามใหญ่

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันรักฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 – 1/3 ปีการศึกษา 2558

BACK TO TOP