โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เข้าแถวเช็คชื่อขึ้นรถก่อนเดินทางไปสวนสัตว์ดุสิต
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆตื่นเต้นกับการเห็นเต่าจมูกหมู
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ตื่นเต้นกับการเห็นฮิปโปโปเตมัสนอนอยู่ในน้ำ
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ตื่นเต้นกับการเห็นกวางดาว

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆกำลังสนุกกับการให้นมแพะ
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆให้ความสนใจกับการชมละมั่งพันธุ์ไทย
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆกำลังสนใจชมรูปร่างลักษณะของอูฐ
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆกำลังสนใจชมรูปร่างลักษณะและการเดินของเสือ

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ตื่นเต้นกับการดูหมีหมา
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สนใจดูลักษณะของยีราฟ
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สังเกตลักษณะการเคลื่อนที่และการกินอาหารของเต่า
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆชมลักษณะของงู

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆกำลังชมนกเพนกวิน
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สังเกตรูปร่างลักษณะและการกินอาหารของช้าง
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ตื่นเต้นกับการเห็นนกฟลามิงโกยืนขาเดียว
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ชั้น อ.1/1

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ถ่ายภาพร่วมกันขณะเดินชมสวนสัตว์ดุสิต ชั้น อ.1/2
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนเข้าชมสวนสัตว์ดุสิต ชั้นอ. 1/3

BACK TO TOP