โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมวันเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมวันเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รอชมการแสดงในกิจกรรมวันเด็ก
กิจกรรมวันเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ให้ความสนใจกับการร่วมแสดงเรื่องหัวผักกาดยักษ์ให้เพื่อนๆดู
กิจกรรมวันเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆร่วมแสดงละครเรื่องหัวผักกาดยักษ์
กิจกรรมวันเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 แนะนำนักแสดงหลังแสดงเสร็จ

กิจกรรมวันเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เข้าแถวรับประทานไอศกรีม
กิจกรรมวันเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รับประทานไอศกรีมกัน

BACK TO TOP