โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

กิจกรรมวันเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมวันเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รอชมการแสดงในกิจกรรมวันเด็ก
กิจกรรมวันเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ให้ความสนใจกับการร่วมแสดงเรื่องหัวผักกาดยักษ์ให้เพื่อนๆดู
กิจกรรมวันเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆร่วมแสดงละครเรื่องหัวผักกาดยักษ์
กิจกรรมวันเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 แนะนำนักแสดงหลังแสดงเสร็จ

กิจกรรมวันเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เข้าแถวรับประทานไอศกรีม
กิจกรรมวันเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รับประทานไอศกรีมกัน

BACK TO TOP