โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559

ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการสร้างภาพจากเศษวัสดุ ธารา : บ้านทำจากอิฐ
ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการสร้างภาพจากเศษวัสดุ ไอยู : สนามเด็กเล่น
ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพสีน้ำตามจินตนาการ ปาล์มมี่ : บ้าน
ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพสีน้ำตามจินตนาการ วาริน : ตอนกลางวันมีแสงแดดร้อน

ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพตามจินตนาการด้วยสีไม้ กรธ์ : เครื่องบิน
ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพตามจินตนาการด้วยสีไม้ ลิลลี่ : หนูไปตัดผมกับคุณพ่อคุณแม่และก็นั่งรถไฟฟ้ากลับบ้าน
ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการฝนสีเทียน ผิงผิง : คนเล่นบ้านผีสิง
ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการทำแว่นตาแฟนซีของ เอิร์ท แคลร์ นานะ กานต์

ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการต่อเลโก้ตามจินตนาการ ธารา มิญน่า : สนามเด็กเล่น มีชิงช้า รถ สไลเดอร์
ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการฉีกปะกระดาษนิตยสารวาดภาพต่อเติม กันต์ : พี่กันต์ยืนอยู่ในโรงเรียนกุ๊กไก่
ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการหยดสีลงบนกระดาษทิชชู เพียงรุ้ง : สีผสมกันสีเขียวกับสีเหลือง
ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการหยดสีลงบนกระดาษทิชชู แช็ป : ทะเล

ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการพิมพพ์ภาพจากเศษวัสดุในห้องเรียน รัน : สี่เหลี่ยม วงกลม
ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการฉีกปะนิตยสารวาดภาพต่อเติม เจแปน : รถยาวๆ
ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการหยดสีบนกระดาษทิชชู เบปปุ : เหมือนน้ำทะเลเลย
ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการปั้นสถานที่ที่อยู่ใกล้โรงเรียน กานต์ : โรงเรียนมีชิงช้า

ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการปั้นบุคคลากรที่ช่วยเหลือเด็กๆในโรงเรียน เกรซ : พี่คนทำความสะอาดกำลังถูพิ้น ครูบีกำลังสอนเด็กๆ
ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการปั้นดินน้ำมันของแคลร์
ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพสีน้ำคุณครูที่เด็กๆรู้จักด้วยพู่กัน พิชญ์ : ครูบีกับเด็กๆ
ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพสีน้ำคุณครูที่เด็กๆรู้จักด้วยพู่กัน ฮิโกะ : ฮิโกะชี้ไปที่ครูบี

ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการต่อเลโก้ตามจินตนาการ พูน เกรซ : บ้านอยู่ใกล้โรงเรียน มีสนามเด็กเล่น

BACK TO TOP