โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559

ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นสิ่งต่างๆภายในโรงเรียนตามจินตนาการ ออสติน: บ้านของเล่นที่อยู่ในสนาม
ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นสิ่งต่างๆภายในโรงเรียนตามจินตนาการ นีโอ : ชิงช้า
ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นสิ่งต่างๆภายในโรงเรียนตามจินตนาการ เฟย์ : สไลเดอร์อยู่ที่สนามใหญ่
ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นสิ่งต่างๆภายในโรงเรียนตามจินตนาการ กร : โลตัส

ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการติดปะสัญลักษณ์ของโรงเรียนแล้ววาดภาพประกอบ หมิงหมิง : ไก่สีแดงของโรงเรียนกุ๊กไก่อยู่ที่จอดรถของคุณแม่ที่โรงเรียนกุ๊กไก่
ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการติดปะสัญลักษณ์ของโรงเรียนแล้ววาดภาพประกอบ หลิงหลิง : หลิงหลิงยืนดูไก่สีแดง
ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุเพื่อจำลองสถานที่ที่อยู่ใกล้โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ข้าวหอม : ข้าวหอมอยู่ที่กุ๊กไก่
ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพสีน้ำตามใจชอบ เบลเบล : ปลานีโม

ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพสีน้ำตามใจชอบ จิณณ์ : ต้นไม้
ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพสีน้ำตามใจชอบ มิว : สนามหญ้า
ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพโรงเรียนของฉันตามจินตนาการ เกล : หนูชอบเล่นชิงช้ากับเพื่อน
ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยของเล่นที่อยู่ในห้องเรียน

ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยของเล่นที่อยู่ในห้องเรียน
ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการสร้างภาพจากรูปทรงเรขาคณิต พอร์ช : ทางด่วนไปบ้านคุณยาย
ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการสร้างภาพจากรูปทรงเรขาคณิต พอใจ : ถนนไปบ้านของกระต่าย
ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการติดปะรูปทรงเรขาคณิตแล้ววาดภาพต่อเติม ลิศา : มีบ้านกับถนนให้รถวิ่ง

ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการฝนสีของเล่นในห้องเรียนด้วยสีเทียน
ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการฝนสีของเล่นในห้องเรียนด้วยสีเทียน
ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการรีดสี ชัญญ่า : กระเป๋า
ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการรีดสี ปริน : ผีเสื้อ

ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการรีดสี ไพตั้น : ไพตั้นยืน
ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการรีดสี ตีด้า : พื้นดิน
ผลงานของเด็กหน่วย โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการรีดสี จิงเกิ้ล : ไอศกรีมแท่งใหญ่

BACK TO TOP