โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สวดมนต์เข้าแถวเคารพธงชาติ
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สำรวจสัญลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ว่ามีอยู่ที่ใดบ้าง
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ชี้ชวนให้เพื่อนดูพยัญชนะ “ บ ” ของคำว่าอนุบาลกุ๊กไก่เด็กๆไปสำรวจบุคคลต่างๆในโรงเรียน
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สนใจซักถามครูแมว ระหว่างเดินสำรวจบริเวณโรงเรียนว่านอกจากห้องเรียนของเรามีสถานที่ใดอีกบ้างและมีใครทำงานในโรงเรียน อาชีพหรือหน้าที่อะไร

หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆไปสำรวจบุคคลต่างๆในโรงเรียน
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ทดลองใช้โทรศัพท์ในห้องธุรการ
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆนำชื่อของตนเองมาติดที่กราฟแสดงจำนวนนักเรียนชาย-หญิง และได้ช่วยกันนับสรุป
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สำรวจเครื่องดนตรีที่อยู่ในมุมดนตรี

หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สนุกกับการเล่นบทบาทสมมติในมุมบ้าน
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เด็กๆจับคู่กับเพื่อน 2 คนทำท่าทางประกอบเพลงสวัสดี
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ร้องและทำท่าประกอบเพลง “ไก่ที่ฉันเลี้ยง” แล้วจับกลุ่มเท่ากับตัวเลข 5
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สนุกกับการเล่นพลาสติกสร้างสรรค์

หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 แยกประเภทของเล่นต่างๆในห้องเรียนตามเกณฑ์ที่เด็กๆช่วยกันกำหนดไว้
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สนใจกับการนำบล็อกมาสร้างเป็นสถานที่ต่างๆใกล้โรงเรียน
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 พิมพ์ภาพด้วยวัสดุในห้องเรียน
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สนใจกับการเลือกนำวัสดุต่างๆ มาประดิษฐ์ตามจินตนาการของตนเอง

หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมจับคู่ภาพของเล่นในสนาม
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ให้ความสนใจกับการขี่จักรยานในช่วงกิจกรรมกลางแจ้ง

BACK TO TOP