โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เรียนรู้กระทงรูปแบบต่างๆ และเรียนรู้วัสดุที่นำมาทำกระทง
กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ชี้ชวนดูลักษณะของกระทงที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ
กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สำรวจกระทงหลากหลายรูปแบบและร่วมพูดคุย
กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติและนำองุ่นมาใช้ในการตกแต่ง

กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เรียนรู้การพับกลีบกระทงด้วยใบตอง
กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ให้ความสนใจเลือกใช้วัสดุธรรมชาติมาประดิษฐ์กระทง
กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สนใจทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ
กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆกำลังประดิษฐ์กระทงโดยใช้โคนใส่ไอศกรีมตามจินตนาการของตนเอง

กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 กำลังตั้งใจทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติเช่นโคนใส่ไอศกรีม
กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กกับความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ร่วมรำวงเพลงลอยกระทง
กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆให้ความสนใจกับการนำกระทงที่ตนเองทำไปทดลองลอยน้ำกัน

BACK TO TOP