โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เรียนรู้กระทงรูปแบบต่างๆ และเรียนรู้วัสดุที่นำมาทำกระทง
กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ชี้ชวนดูลักษณะของกระทงที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ
กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ชี้ชวนกันดูบอร์ดเกี่ยวกับวันลอยกระทง
กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สังเกต สำรวจ สัมผัสวัสดุธรรมชาติที่นำมาประดิษฐ์กระทงเช่นใบเตย ดอกกล้วยไม้
กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ให้ความสนใจเลือกใช้วัสดุธรรมชาติมาประดิษฐ์กระทง
กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆกำลังประดิษฐ์กระทงโดยใช้โคนใส่ไอศกรีมตามจินตนาการของตนเอง
กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสนใจประดิษฐ์กระทงของตนเอง

กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เด็กกับความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆให้ความสนใจกับการนำกระทงไปทดลองลอยน้ำกัน
กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์และตกแต่งกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ
กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการประดิษฐ์และตกแต่งกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ

BACK TO TOP