โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วยคุณแม่ที่แสนดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

หน่วยคุณแม่ที่แสนดี	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ
หน่วยคุณแม่ที่แสนดี	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวของพระราชินี
หน่วยคุณแม่ที่แสนดี	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 อาสาออกมาเขียนวงกลมล้อมรอบวันที่ 12 สิงหาคมในปฏิทิน
หน่วยคุณแม่ที่แสนดี	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สำรวจ สัมผัสลักษณะของต้น ใบและดอกมะลิ

หน่วยคุณแม่ที่แสนดี	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมจับคู่ดอกมะลิหลากหลายพันธุ์ เล่นเกมเรียงลำดับดอกมะลิ 3 ระยะ คือ ระยะตูม ระยะแย้ม ระยะบาน
หน่วยคุณแม่ที่แสนดี	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สนใจสังเกตสำรวจลักษณะธงประจำพระองค์ของพระราชินี
หน่วยคุณแม่ที่แสนดี	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สำรวจ สัมผัส เปรียบเทียบธงประจำพระองค์กับธงชาติ ไทยที่ทำจากพลาสติก
หน่วยคุณแม่ที่แสนดี	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ให้ความสนใจกับธงที่ติดอยู่บริเวณรั้วและร่วมพูดคุยว่ามีธงอะไรบ้าง

หน่วยคุณแม่ที่แสนดี	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นำภาพคุณแม่กับลูกมาเล่าแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนๆ
หน่วยคุณแม่ที่แสนดี	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่ของตนเองให้เพื่อนฟัง
หน่วยคุณแม่ที่แสนดี	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วาดภาพสีน้ำคุณแม่ของฉัน
หน่วยคุณแม่ที่แสนดี	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆให้ความสนใจกับการทำบัตรอวยพรให้คุณแม่ของตนเอง

หน่วยคุณแม่ที่แสนดี	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆให้ความสนใจกับการทำของที่ระลึกให้คุณแม่ของตนเอง
หน่วยคุณแม่ที่แสนดี	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆเล่นบทบาทสมมติเป็นแม่กับลูก ในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
หน่วยคุณแม่ที่แสนดี	ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สนุกกับการเล่นบทบาทสมมติเป็นคุณแม่

BACK TO TOP