โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผลงานของเด็กหน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558

ผลงานของเด็กหน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการปั้นดินน้ำมันเป็นสัตว์ต่างๆจากการสังเกตสัตว์จำลอง ดอล์ฟ : ช้างมีสีเทา มีขา 4 ขา
ผลงานของเด็กหน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการปั้นดินน้ำมันเป็นสัตว์ต่างๆจากการสังเกตสัตว์จำลอง ลิยานา : สิงโตมี 4 ขา
ผลงานของเด็กหน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นสัตว์ต่างๆตามจินตนาการ เพรส : เต่ามีกระดองแข็งๆ
ผลงานของเด็กหน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นสัตว์ต่างๆตามจินตนาการ ซัมเมอร์ : ยีราฟมีคอยาว

ผลงานของเด็กหน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นสัตว์ต่างๆตามจินตนาการ โอโซน : สิงโตมันดุเข้าใกล้ไม่ได้
ผลงานของเด็กหน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์สัตว์น้ำโดยใช้เศษวัสดุต่างๆ บุญ : แมงกระพรุน
ผลงานของเด็กหน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์ต้นไม้โดยใช้เศษวัสดุต่างๆ ปัน : ต้นไม้มีใบสีเขียว
ผลงานของเด็กหน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์ต้นไม้โดยใช้เศษวัสดุต่างๆ หมียวเพลิน: ต้นไม้ 2 ต้น สูงมีใบด้วย

ผลงานของเด็กหน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการติดปะสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้ววาดภาพประกอบตามจินตนาการ จิง : นาฬิกาข้อมือ
ผลงานของเด็กหน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการฝนสีใบไม้แล้ววาดต่อเติมตามจินตนาการ ไม้ : ไดโนเสาร์กำลังกินอาหาร
ผลงานของเด็กหน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการฝนสีใบไม้แล้ววาดต่อเติมตามจินตนาการ น้ำใจ : ปลา ๖ ตัวกำลังว่ายน้ำอยู่
ผลงานของเด็กหน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการฝนสีใบไม้แล้ววาดต่อเติมตามจินตนาการ มัลดินี่ : สิงโตเดินอยู่ในป่า

ผลงานของเด็กหน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการพิมพ์ภาพผัก แล้ววาดภาพประกอบตามจินตนาการ ปราย : ปลาว่ายน้ำเล่นอยู่กับเต่า
ผลงานของเด็กหน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการพิมพ์ภาพผัก แล้ววาดภาพประกอบตามจินตนาการ ข้าวป้อง : มีผีเสื้ออยู่ในสวนดเอกไม้
ผลงานของเด็กหน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพแล้วติดปะเมล็ดพืช วิน : เต่ากำลังว่ายน้ำอยู่เพราะมันร้อน
ผลงานของเด็กหน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพแล้วติดปะเมล็ดพืช ผิงผิง : ผิงผิงไปดูหนอนมา หนอนที่สวนสัตว์ค่ะ

ผลงานของเด็กหน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพแล้วติดปะเมล็ดพืช นะโม : นะโมยืนดูยีราฟกินใบไม้
ผลงานของเด็กหน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการขดภาพหอยทากด้วยเชือกแล้ววาดภาพประกอบตามจินตนาการ จั๊ด: หอยทากเดินอยู่ที่บ้านจั๊ด
ผลงานของเด็กหน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการสร้างภาพด้วยใบไม้แล้ววาดภาพต่อเติม ปุณ : ปุณกับพี่ปริ๊นเซสเอาอาหารให้แมวกิน
ผลงานของเด็กหน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดและออกแบบลายสัตว์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ใช้นิ้วมือ หลอดกาแฟ ฯลฯ แล้ววาดต่อเติม

BACK TO TOP