โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 นำภาพมาติดแยกประเภทสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา
หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ระหว่างเดินสำรวจภายในโรงเรียนว่ามีสัตว์อะไรบ้างเด็กๆให้ความสนใจสังเกตลักษณะของหอยทาก
หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ให้ความสนใจกับหอยทากที่กำลังเดิน
หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 สนใจดูภาพในหนังสือเกี่ยวกับสัตว์

หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ในช่วงกิจกรรมกลางแจ้ง เด็กๆได้นำสัตว์จำลองมาเล่นที่ศูนย์ทรายด้วยอย่างสนุกสนาน
หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เด็กๆกำลังช่วยกันพิจารณาจำแนกประเภทสัตว์จำลอง เช่น จำแนกสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวและเป็นไข่
หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เด็กๆช่วยกันต่อไม้บล็อกจำลองที่อยู่อาศัยของสัตว์
หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 สังเกต สำรวจ สัมผัสผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์

หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เด็กๆกำลังเล่าเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ที่ตนเองเลี้ยงไว้ที่บ้านให้เพื่อนๆฟัง
หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เด็กๆเคลื่อนที่ไปตามจินตนาการของตัวเองเป็นสัตว์ต่างๆที่เด็กเลือกและจับกลุ่มสัตว์ประเภทเดียวกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ช่วยกันตักไก่ใส่ในแป้งที่จะใช้ชุบทอด ระหว่างร่วมกิจกรรม COOKING ไก่ทอด เพื่อเรียนรู้ประโยชน์ของสัตว์ในการใช้ทำอาหาร
หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เด็กๆสำรวจ สังเกต สัมผัส ดอกไม้ ต้นไม้ ที่มีในโรงเรียน

หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 สำรวจต้นยูคาลิปตัส สังเกตลักษณะของใบและดมกลิ่น
หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 นำต้นไม้จริงมาให้เด็กสังเกตในห้องเพื่อสำรวจส่วนต่างๆของพืช
หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 สำรวจเปรียบเทียบต้นชบา ต้นฝรั่งและต้นโหระพา
หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เด็กๆสนใจวัดขนาดลำต้นของต้นหางนกยูง

หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 สำรวจผัก สังเกตความเหมือน ความต่างของผักหลากหลายชนิด
หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ในช่วงกิจกรรมศิลปะ เด็กกำลังวาดภาพผักจากการสังเกตของจริง
หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ช่วงกิจกรรมเสรี เด็กๆสนใจนำผักต่างๆมาชั่งน้ำหนัก สังเกตตัวเลขบนที่ชั่งน้ำหนัก
หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 สำรวจ สังเกต สัมผัสเมล็ดพืชชนิดต่างๆเปรียบเทียบขนาด สี และรูปร่าง

หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เด็กเรียนรู้ถั่วชนิดต่างๆและนำไปทดลองปลูกกัน
หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ให้ความสนใจกับการฝนลายของต้นมะม่วงที่ปลูกในโรงเรียน
หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 หลังจากสำรวจ สัมผัสแล้วครูได้ผ่าผลไม้ใหเด็กๆได้เรียนรู้สิ่งอยู่ข้างในว่ามีอะไรบ้างและได้ชิมผลไม้ต่างๆ
หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ทดลองทำสีจากดอกไม้ต่างๆ

BACK TO TOP