โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วยธรรมชาติของสัตว์ละพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

หน่วยธรรมชาติของสัตว์ละพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นำภาพมาติดแยกประเภทสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา
หน่วยธรรมชาติของสัตว์ละพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างเดินสำรวจภายในโรงเรียนว่ามีสัตว์อะไรบ้างเด็กๆให้ความสนใจสังเกตลักษณะของหอยทาก
หน่วยธรรมชาติของสัตว์ละพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ให้ความสนใจสังเกตว่าปลามีลักษณะเป็นอย่างไร ว่ายน้ำหรือเคลื่อนที่อย่างไร
หน่วยธรรมชาติของสัตว์ละพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เรียนรู้รูปร่าง ลักษณะของปลานิล และสังเกตเหงือกของปลานิล

หน่วยธรรมชาติของสัตว์ละพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ชี้ชวนและร่วมพูดคุยเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ของปลาและการทำหน้าที่ของแต่ละส่วน
หน่วยธรรมชาติของสัตว์ละพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สังเกตสำรวจอาหารสัตว์สำเร็จรูปเช่นอาหารของสุนัข ปลา
หน่วยธรรมชาติของสัตว์ละพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สนใจสำรวจลักษณะของไข่ชนิดต่างๆโดยในการจับสัมผัสเด็กๆได้สวมถุงมือพลาสติกก่อนทุกครั้ง (ทั้งนี้ครูจะล้างไข่ให้สะอาดก่อน)
หน่วยธรรมชาติของสัตว์ละพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สังเกตเปรียบเทียบลักษณะของไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่นกกระทา

หน่วยธรรมชาติของสัตว์ละพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สังเกต สำรวจ สัมผัสผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์
หน่วยธรรมชาติของสัตว์ละพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆกำลังสนใจจับสัมผัส สังเกตดูลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสัตว์
หน่วยธรรมชาติของสัตว์ละพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กำลังทำท่าทางเป็นสัตว์ต่างๆตามจินตนาการแล้วให้เพิ่อนๆช่วยกันทาย
หน่วยธรรมชาติของสัตว์ละพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆช่วยกันต่อไม้บล็อกจำลองที่อยู่อาศัยของสัตว์

หน่วยธรรมชาติของสัตว์ละพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ให้ความสนใจและฝึกสมาธิกับการเล่นเกมตกปลา
หน่วยธรรมชาติของสัตว์ละพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในช่วงกิจกรรมกลางแจ้ง เด็กๆได้นำสัตว์จำลองมาเล่นที่ศูนย์ทรายด้วยอย่างสนุกสนาน
หน่วยธรรมชาติของสัตว์ละพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สำรวจต้นชบาสังเกตลักษณะของดอก ใบ
หน่วยธรรมชาติของสัตว์ละพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสำรวจ สังเกต สัมผัส ดอกไม้ ต้นไม้ ที่มีในโรงเรียน

หน่วยธรรมชาติของสัตว์ละพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สำรวจผัก สังเกตความเหมือน ความต่างของผักหลากหลายชนิด
หน่วยธรรมชาติของสัตว์ละพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สำรวจผัก สังเกตความเหมือน ความต่างของผักหลากหลายชนิด
หน่วยธรรมชาติของสัตว์ละพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ช่วงกิจกรรมเสรี เด็กๆสนใจนำผักต่างๆมาชั่งน้ำหนัก สังเกตตัวเลขบนที่ชั่งน้ำหนัก
หน่วยธรรมชาติของสัตว์ละพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สำรวจ สังเกตผลไม้ชนิดต่างๆเปรียบเทียบขนาด สี และรูปร่าง

หน่วยธรรมชาติของสัตว์ละพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สังเกตการเจริญเติบโตของต้นถั่วเขียวและหัวหอมที่เด็กๆ ได้ช่วยกันปลูกเอาไว้
หน่วยธรรมชาติของสัตว์ละพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เรียนรู้ สังเกต เปรียบเทียบลักษณะของดอกไม้แต่ละชนิด
หน่วยธรรมชาติของสัตว์ละพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสนใจวัดขนาดลำต้นของต้นหางนกยูง
หน่วยธรรมชาติของสัตว์ละพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ให้ความสนใจกับการฝนลายของต้นหางนกยูงที่ปลูกในโรงเรียน

BACK TO TOP