โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆออกไปสำรวจ สังเกต สอบถามบุคคลต่างๆที่เด็กๆพบเจอในโรงเรียนว่ามีใครช่วยเหลือเราบ้าง
หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสนใจทดลองกวาดใบไม้โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ระหว่างเดินสำรวจบริเวณโรงเรียนว่ามีใครทำอะไร เด็กๆสนใจซักถามพนักงานรักษาความปลอดภัย
หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 พันโทมานะ เกิดสุทธิ(ลุงเต่า)มาให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพทหารบก

หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ตำรวจจากสน.ทองหล่อเข้ามาให้ความรู้เด็กๆเกี่ยวอาชีพตำรวจ
หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 คุณศรีพิณ หุ่นสาระ (ต่าย) เจ้าหน้าที่ทั่วไป(กวาดถนน) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตคลองเตย มาให้ความรู้กับเด็กๆถึงอาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดว่าทำอะไรบ้าง แต่งกายอย่างไร มีอุปกรณ์อะไรใช้ในการทำงานบ้าง
หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบทำรองเท้า
หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สนุกกับการเล่มเกมจับคู่รองเท้าของตนเอง

หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ระหว่างร่วมกิจกรรมเสรี เด็กๆกำลังสนุกสนานกับการเล่นสระผมให้ตุ๊กตาเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการรักษาความสะอาดผม
หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ สำรวจและทดลองเล่นกับอุปกรณ์ที่ใช้ทำผม
หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สำรวจ สัมผัส สังเกตและเปรียบเทียบแว่นกันแดดและแว่นตาแบบต่างๆ
หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สำรวจถังขยะและเรียนรู้การแยกขยะก่อนทิ้ง

หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ออกมาหยิบภาพขยะที่ตนเองสนใจแล้วนำไปติดแยกประเภท
หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ทดลองนำผักต่างๆ ขึ้นชั่งตามความสนใจ สังเกตดูตัวเลขและเปรียบเทียบน้ำหนัก
หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เรียนรู้เกี่ยวกับร้านค้าและติดแยกประเภทสินค้าตามร้านค้า
หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เล่นบทบาทสมมติเป็นพ่อครัว แม่ครัว

หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สำรวจหม้อหุงข้าวไฟฟ้าก่อนนำไปทดลองหุงข้าว
หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ทดลองหุงข้าวเพื่อสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของเมล็ดข้าวก่อนและหลังจากการโดนความร้อน
หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สำรวจ สังเกตลักษณะเปรียบเทียบเมล็ดข้าวก่อนและหลังจากการโดนความร้อนว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เล่นบทบาทสมมติการตรวจคนไข้ของคุณหมอ พยาบาล

หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เล่นบทบาทสมมุติช่วยเหลืองานบ้าน โดยครูนำอุปกรณ์มาให้เด็กเลือกกันเอง เช่น ไม้กวาด ผ้าเช็ดพื้น ไม้ปัดฝุ่น ที่ล้างจาน กะละมัง
หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สนใจเล่นเกมจับคู่ภาพอาชีพกับยานพาหนะ
หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เด็กกับความภาคภูมิใจในผลงานที่ช่วยกันก่อสร้างโดยใช้ไม้บล็อก พลาสติกสร้างสรรค์เป็นสถานที่ต่างๆใน“หมู่บ้านของเรา”
หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆกำลังช่วยกันทำกราฟเปรียบเทียบอย่างง่ายๆ เกี่ยวกับอาชีพที่เด็กชอบมากที่สุด

BACK TO TOP