โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ให้ความสนใจสำรวจลักษณะของต้นเข็ม
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ในช่วงกิจกรรมศิลปะเด็กสนใจวาดรูปต้นเข็ม ต้นมะเขือ หญ้าแพรก จากการสังเกตของจริง
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สำรวจ สัมผัสและดมกลิ่นธูป เทียน
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ช่วยจัดพานดอกไม้ที่จะใช้ในวันไหว้ครู

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เตรียมตัวเพื่อร่วมพิธีไหว้ครู
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆกำลังกล่าวบทสวดมนต์ในพิธีไหว้ครู
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ตัวแทนนักเรียนกราบบูชาพระรัตนตรัยก่อนนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูไก่
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ตัวแทนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 นำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูไก่

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ตัวแทนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 นำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูไก่
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ตัวแทนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 นำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูไก่
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ครูไก่กำลังให้โอวาทกับเด็กๆเนื่องในวันไหว้ครู
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆร่วมกันร้องเพลงสวัสดีคุณครู

BACK TO TOP