โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

นิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

นิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ครูและนักเรียนร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาพร้อมกันก่อนเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานต่างๆ
นิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ร่วมกันถวายความเคารพที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้ความสนใจฟังคำอธิบายเกี่ยวกับครอบครัวของในหลวง
นิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สนใจชี้ชวนกันดูเรื่องราวเกี่ยวกับในหลวง

นิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ขณะร่วมกิจกรรมฐานสุนัขทรงเลี้ยง ชี้ชวนกันดูสุนัขทรงเลี้ยงของในหลวง
นิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สนใจกับฐานสุนัขทรงเลี้ยง
นิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สนใจฟังคำอธิบายเกี่ยวกับกังหันน้ำชัยพัฒนา
นิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆกำลังสนใจกับกังหันน้ำชัยพัฒนา

นิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ให้ความสนใจและทดลองหมุนกังหันน้ำชัยพัฒนาและสังเกตการไหลของน้ำ
นิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆกำลังให้ความสนใจกับกังหันชัยพัฒนาที่ช่วยบำบัดน้ำเสีย
นิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ สนใจฟังการเล่นแซกโซโฟนบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์
นิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สนใจสำรวจและสังเกตลักษณะเครื่องดนตรีแซกโซโฟน

นิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เรียนรู้การทำและประโยชน์ของฝายชะลอน้ำ
นิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ สำรวจ สัมผัส สังเกตผักโครงการหลวง
นิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวง
นิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวง

นิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆให้ความสนใจกล้องถ่สยรูป ระหว่างเยี่ยมชมฐานพระอัจฉริยะภาพด้านการถ่ายภาพ
นิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้ความสนใจกับการใช้กล้องถ่ายภาพเพื่อน
นิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆกำลังสนใจกับการวาดภาพในหลวงของเรา
นิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ทดลองเล่นเรือใบในอ่างน้ำกัน ระหว่างเยี่ยมชมฐานพระอัจฉริยภาพด้านกีฬา

นิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ตกแต่งกรอบรูปในหลวงด้วยวัสดุต่างๆ

BACK TO TOP