โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมทัศนศึกษาโลกใต้น้ำ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมทัศนศึกษาโลกใต้น้ำ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) ชั้นอนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559
วิทยากรแนะนำสัตว์และสิ่งมีชีวิตในน้ำเค็ม
กิจกรรมทัศนศึกษาโลกใต้น้ำ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) ชั้นอนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559
เด็กๆให้ความสนใจกับปะการังและปลาชนิดต่างๆภายในตู้ปลา
กิจกรรมทัศนศึกษาโลกใต้น้ำ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) ชั้นอนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559
วิทยากรแนะนำปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำจืด
กิจกรรมทัศนศึกษาโลกใต้น้ำ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) ชั้นอนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559
เด็กๆสังเกตลักษณะของปลาสวายหลังจากการวิทยากรแนะนำ

กิจกรรมทัศนศึกษาโลกใต้น้ำ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) ชั้นอนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559
เด็กๆให้ความสนใจกับแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติของสัตว์น้ำ
กิจกรรมทัศนศึกษาโลกใต้น้ำ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) ชั้นอนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559
วิทยากรแนะนำปลาเสือพ่นน้ำและชี้ชวนให้เด็กๆสังเกต
กิจกรรมทัศนศึกษาโลกใต้น้ำ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) ชั้นอนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559
เด็กๆให้ความสนใจปลาเสือพ่นน้ำ
กิจกรรมทัศนศึกษาโลกใต้น้ำ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) ชั้นอนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559
สังเกตลักษณะของปลาเทพาและการเคลื่อนที่ของปลา

กิจกรรมทัศนศึกษาโลกใต้น้ำ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) ชั้นอนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559
วิทยากรแนะนำปลาแรดซึ่งเป็นปลาน้ำจืด
กิจกรรมทัศนศึกษาโลกใต้น้ำ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) ชั้นอนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559
สังเกตลักษณะของปลาแรดและร่วมพูดคุยกับเพื่อนๆ
กิจกรรมทัศนศึกษาโลกใต้น้ำ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) ชั้นอนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559
วิทยากรชี้ชวนให้เด็กๆดูปลาสายรุ้งและปลาทับทิมที่จัดแสดงในตู้ปลาทรงกระบอก
กิจกรรมทัศนศึกษาโลกใต้น้ำ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) ชั้นอนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559
สำรวจแหล่งน้ำจำลองสำหรับปลาและสิ่งมีชีวิตน้ำเค็ม

กิจกรรมทัศนศึกษาโลกใต้น้ำ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) ชั้นอนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559
ครูชี้ชวนให้เด็กๆดูวิวัฒนาการของสัตว์น้ำ
กิจกรรมทัศนศึกษาโลกใต้น้ำ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) ชั้นอนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559
วิทยากรแนะนำเปลือกหอยและซากสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเล
กิจกรรมทัศนศึกษาโลกใต้น้ำ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) ชั้นอนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559
เด็กๆให้ความสนใจกับปลาฉลามเสือดาวสต๊าฟ

BACK TO TOP