โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วยน้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หน่วยน้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างเดินสำรวจแหล่งน้ำในโรงเรียนเด็กให้ความสนใจกับมิเตอร์น้ำประปา
หน่วยน้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆกำลังดมกลิ่น จับสัมผัส น้ำเพื่อสำรวจและเรียนรู้คุณสมบัติของน้ำ
หน่วยน้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ทดลองกดโถฉี่ของผู้ชายและสังเกตการไหลของน้ำ
หน่วยน้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สนใจเปิดฝักบัวสังเกตการไหลของน้ำจากฝักบัว

หน่วยน้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เรียนรู้ว่าน้ำไม่มีรูปร่าง รูปทรง จะมีรูปร่างรูปทรงตามภาชนะต่างๆ
หน่วยน้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เรียนรู้คุณสมบัติของน้ำโดยให้เด็กๆสังเกต สัมผัส ดูรูปร่าง ลักษณะ สี รสชาติว่าเป็นอย่างไร
หน่วยน้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สังเกตเปรียบเทียบน้ำชนิดต่างๆว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
หน่วยน้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สังเกตเปรียบเทียบน้ำชนิดต่างๆว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

หน่วยน้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ทดลองชิมน้ำดื่ม น้ำผลไม้ต่างๆ และบอกรสชาติที่ชิม
หน่วยน้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆสังเกตการเดือดของน้ำในหม้อไฟฟ้า
หน่วยน้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ทดลองทำน้ำให้สะอาดด้วยการต้มน้ำจนเดือด สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น มีอะไรออกมาตอนต้มน้ำ
หน่วยน้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เรียนรู้การเปลี่ยนสถานะของน้ำโดยน้ำไปแช่ในช่องแข็งและสังเกตการเปลี่ยนแปลง

หน่วยน้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สนุกกับการเรียนรู้คุณสมบัติของน้ำในเรื่องน้ำสามารถเปลี่ยนสถานะได้เช่นจากของเหลวกลายเป็นของแข็ง
หน่วยน้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆกำลังสนใจสังเกตดูลักษณะของน้ำจากแหล่งต่างๆ เช่น น้ำแม่น้ำ น้ำคลอง น้ำทะเล
หน่วยน้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ทำการทดลองลอย - จม แล้วสังเกตสิ่งที่ใช้ทดลองว่าตรงตามที่คาดคะเนไว้ก่อนการทดลองหรือไม่
หน่วยน้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สนุกกับการเล่นกับน้ำ ในช่วงกิจกรรมเสรี

หน่วยน้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ทดลองกรอกน้ำใส่ขวดพร้อมกับนับจำนวนถ้วยที่ใช้ตวง
หน่วยน้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เล่นบทบาทสมมติการล้างจาน ชาม ช้อน
หน่วยน้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในช่วงกิจกรรมเสรี เด็กกำลังสนุกกับการทดลองล้างจานเพื่อเรียนรู้ประโยชน์ของน้ำ
หน่วยน้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆร่วมกิจกรรม Cooking วุ้นน้ำแดง เพื่อเรียนรู้ประโยชน์ของน้ำในการนำมาเป็นส่วนประกอบในการทำอาหาร

หน่วยน้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สนใจชี้ชวนกันดูหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำ

BACK TO TOP