โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผลงานของเด็กหน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558

ผลงานของเด็กหน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์สระว่ายน้ำจากเศษวัสดุและดินน้ำมันของปัถย์
ผลงานของเด็กหน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์ฝาปิดท่อน้ำทิ้งของนิสา
ผลงานของเด็กหน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์ก๊อกน้ำของกลม กลม
ผลงานของเด็กหน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์น้ำตกของเนวี่

ผลงานของเด็กหน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพเกี่ยวกับน้ำ เรย์ : สระว่ายน้ำที่โรงแรมของหนูมีสระใหญ่
ผลงานของเด็กหน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพเกี่ยวกับน้ำ นริดา : หนูไปเที่ยวทะเลที่พัทยา น้ำเป็นสีฟ้า
ผลงานของเด็กหน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพเกี่ยวกับน้ำ มิค : มีคนเล่นน้ำในแม่น้ำ
ผลงานของเด็กหน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพเกี่ยวกับน้ำ ฮานะ : คุณแม่ ฮานะ น้อง ว่ายน้ำที่สระน้ำลึก

ผลงานของเด็กหน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพเกี่ยวกับน้ำ มินนี่ : คุณพ่อ คุณแม่ พาหนูไปเที่ยวน้ำตกน้ำไหลลงมา น้ำเย็นมาก
ผลงานของเด็กหน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการตัดปะภาพแหล่งน้ำวาดภาพต่อเติม ปารีส : คนกำลังเดินไปดื่มน้ำ
ผลงานของเด็กหน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการตัดปะภาพแหล่งน้ำวาดภาพต่อเติม แคปซูล : คุณแม่กับหนูนั่งเรือไปเที่ยวเกาะ
ผลงานของเด็กหน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการตัดปะภาพแหล่งน้ำวาดภาพต่อเติม โต้วเหมี่ยว : คุณแม่กำลังดื่มน้ำผลไม้

ผลงานของเด็กหน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการตัดปะภาพแหล่งน้ำวาดภาพต่อเติม ลิน : คุณพ่อ คุณแม่นั่งเรือไปเที่ยว
ผลงานของเด็กหน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพมือวาดภาพต่อเติม ท้องฟ้า : ท้องฟ้ากับน้ำตะวันไปดูเต่าทะเล
ผลงานของเด็กหน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพภาชนะที่นำมาใส่น้ำ นาน่า : กาน้ำเอาน้ำใส่น้ำข้างในเป็นวงกลม
ผลงานของเด็กหน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพภาชนะที่นำมาใส่น้ำ โปรด : กระทะสีแดงเป็นพลาสติก น้ำจะเป็นวงกลมเหมือนกระทะที่หนูใส่

ผลงานของเด็กหน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพภาชนะที่นำมาใส่น้ำ เพ่ย เพ่ย : กระถางสีแดง ใส่น้ำลงไปน้ำจะเป็นสี่เหลี่ยม
ผลงานของเด็กหน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการพิมพ์มือด้วยสีน้ำวาดภาพต่อเติม โบอิ้ง : คน 3 คนกำลังเล่นน้ำอยู่
ผลงานของเด็กหน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการพิมพ์มือด้วยสีน้ำวาดภาพต่อเติม เซ็น : แมงกะพรุนกับปูอยู่ในทะเล
ผลงานของเด็กหน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการพิมพ์มือด้วยสีน้ำวาดภาพต่อเติม ณสิริ : คนว่ายน้ำไปดูเต่า ปลา แมงกะพรุน

ผลงานของเด็กหน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการพิมพ์มือด้วยสีน้ำวาดภาพต่อเติม ช้างเบิ้ม : คนว่ายน้ำไปดูเต่ากับปู
ผลงานของเด็กหน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดประสบการณ์เดิมน้ำด้วยสีเทียน ข้าวโอ๊ต : คุณตา ข้าวโอ๊ต น้องว่ายน้ำอยู่
ผลงานของเด็กหน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดประสบการณ์เดิมน้ำด้วยสีเทียน เปี่ยม : ปลาฉลาม ปลาหลายชนิดอาศัยอยู่ในน้ำทะเล

BACK TO TOP