โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วยฉันเป็นคนไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆกำลังดูว่าจังหวัดกรุงเทพมหานครอยู่ตรงไหนในแผนที่ประเทศไทย
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆออกมาสำรวจลูกโลกจำลองและหาประเทศไทยอยู่ตรงไหนในลูกโลกจำลอง
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ให้ความสนใจกับการวัดระยะทางใกล้ – ไกล จากประเทศต่างๆมาประเทศไทย
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆกำลังเปรียบเทียบความเหมือน – ความต่างของธงชาติที่ทำจากกระดาษ ที่ทำจากผ้าและที่ทำจากพลาสติก

หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ช่วยกันนำกระดาษแถบสีแดง สีขาว สีน้ำเงินมาต่อให้เป็นธงชาติไทย
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ช่วงกิจกรรมกลางแจ้งเด็กๆสนใจที่จะลองเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสากันบ้าง
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ระหว่างร่วมกิจกรรมเสรี เด็กสนใจหยิบบัตรภาพธงชาติในประเทศอาเชียนมาเปรียบเทียบกับธงชาติจำลองว่าเหมือนกันหรือไม่
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สนใจสำรวจผลไม้ที่ปลูกในประเทศไทยแล้วแบ่งกลุ่มชิมรสชาติกัน

หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆแบ่งกลุ่มออกมาสำรวจขนมไทย สังเกตลักษณะเปรียบเทียบ และชิมรสชาติ
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สำรวจอาหารและขนมไทยที่มีในโรงเรียน
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมจับคู่ภาพกับชื่ออาหารไทย
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สนใจทดลองทำให้เครื่องดนตรีไทยเกิดเสียงด้วยวิธีการต่างๆ

หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ สำรวจผ้าขาวม้าและสังเกตลายสี pattern
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สนุกกับการทดลองนอนในเปลผ้าขาวม้า
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆออกมาทำท่าการไหว้ที่ถูกวิธี
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆออกไปเล่นขี่ม้าก้านกล้วย เดินกะลา กันในสนามในช่วงกิจกรรมกลางแจ้ง

หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สนใจและทดลองยิงปืนก้านกล้วยซึ่งเป็นการของเล่นเด็กไทยสมัยก่อน
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสนุกกับการละเล่นไทยมอญซ่อนผ้า
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ทดลองเล่นเป่ากบ
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สำรวจและเปรียบเทียบธนบัตรของประเทศไทยและต่างประเทศ

หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆกำลังนำเหรียญบาท เหรียญสองบาท เหรียญห้าบาท เหรียญสิบบาท มาพิมพ์บนแป้งโดสังเกตร่องรอยที่เกิดขึ้น
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมหารายละเอียดของธนบัตร
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ทดลองเล่นกลิ้งเหรียญลงทางลาดและสังเกตการกลิ้งของเหรียญ
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สังเกตรายละเอียดของเหรียญและธนบัตรแล้วช่วยกันทำแผนภูมิ Venn Diagram

BACK TO TOP