โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558

การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 คุณครูไก่กล่าวเปิดงานต้อนรับท่านผู้ปกครอง ชมการแสดงของนักเรียน
การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 พิธีกรกล่าวเชิญท่านผู้ปกครองชมชุดการแสดงต่างๆ
การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 การแสดงรำไทยชุด ศรีนวล
การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 การแสดงเปียโน

การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 การแสดงชุด บัลเล่ต์
การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 การแสดงชุดเทควันโด
การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆที่เรียนกิจกรรมพิเศษดนตรีแสดงการร้องเพลงให้ผู้ปกครองฟัง
การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 การแสดงชุด คิดมาก

การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 การแสดงชุด โอเคนะคะ
การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 การแสดงชุดสุขใจ

BACK TO TOP