โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559

หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เคลื่อนไหวและทำท่าทางประกอบเพลง “อากาศ”
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสังเกตสภาพอากาศในบริเวณโรงเรียนและวาดภาพสิ่งที่สังเกตเห็น
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สำรวจ สังเกตดูรูปร่างและลักษณะของเทอร์โมมิเตอร์
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ทดลองควานหาอากาศ/เก็บอากาศกันในห้องเรียนตามวิธีที่เด็กๆคิด

หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เรียนรู้ประโยชน์ของอากาศด้วยการทดลองน้ำแก้วขนาดต่างๆไปครอบเทียนและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นและเปรียบเทียบ
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้เรียนรู้การหายใจของคนด้วยการทดลองดึงลูกโป่งที่อยู่ด้านล่างของขวดและสังเกตลูกโป่งที่อยู่ข้างในว่าเป็นอย่างไรและเปรียบเทียบกับการหายใจของคน
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เรียนรู้การเคลื่อนที่ของอากาศโดยทดลองนำอุปกรณ์ต่างๆในห้องเรียนมาทำให้เกิดลมและทำให้ลูกปิงปองเคลื่อนที่
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ทดลองใช้ลมในร่างกายตัวเองเป่ากระดาษและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น

หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สนุกกับการเล่นเป่าฟองสบู่
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆนำกังหันลมที่ทำมาชูขึ้นหาลมและสังเกตดูว่าเกิดอะไรขึ้น
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆนำกังหันลมที่ทำไปทดลองเล่นและสังเกตการเคลื่อนที่ของกังหันว่าเคลื่อนที่ได้อย่างไร
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆทดลองนำถุงไปครอบที่ไว้ที่ใบไม้และสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น

หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 พืชหายใจทางใบ
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เห็นหยดน้ำด้วยครับ
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ผลงาน กิจกรรมกลุ่มทำป้ายรณรงค์ลดโลกร้อน ผู้ร่วมงาน เอวา กะทิ พอฟ้า มังกร(ทิ) มอนิก้า ทำป้ายรณรงค์ลดโลกร้อน “ เวลากดสบู่ต้องปิดน้ำเพื่อประหยัดน้ำ”
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ผลงาน กิจกรรมกลุ่มทำป้ายรณรงค์ลดโลกร้อน ผู้ร่วมงาน เบล ปราน มะลิ ไนซ ฮั่น ทำป้ายรณรงค์ลดโลกร้อน “ทานอาหารให้หมด ลดโลกร้อน”

หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ผลงาน กิจกรรมกลุ่ม ทำป้ายรณรงค์ลดโลกร้อน ผู้ร่วมงาน โอโซน ภูมิ มาโต้ ไมค์ มังกร(ศุ) ทำป้ายรณรงค์ลดโลกร้อน “ ประหยัดกระดาษเพื่อต้นไม้”
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ผลงาน กิจกรรมกลุ่มทำป้ายรณรงค์ลดโลกร้อน ผู้ร่วมงาน น้ำหอม หมิงหมิง ไซ ริว ทำป้ายรณรงค์ลดโลกร้อน “ ปิดทีวีแล้วต้องดึงปลั๊กออก”

BACK TO TOP