โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

นิทรรศการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่2 ปีการศึกษา 2559

นิทรรศการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้เตรียมข้าวสารอาหารแห้งมาทำบุญตักบาตร
นิทรรศการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆตั้งใจในการทำบุญตักบาตร
นิทรรศการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆฟังพระอาจารย์ชายกลางให้ความรู้ในเรื่องศาสนาพุทธกับในหลวงรัชกาลที่9
นิทรรศการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้เรียนรู้ในศาสนาอิสลามโดยลองใส่เครื่องแต่งกายของศาสนาอิสลาม

นิทรรศการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆฟังอาจารย์มนตรีให้ความรู้ในเรื่องข้อห้ามของศาสนาอิสลาม
นิทรรศการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆถ่ายรูปร่วมกับอาจารย์มนตรีที่ให้ความรู้ในเรื่องศาสนาอิสลาม
นิทรรศการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆร่วมร้องเพลงและเต้นรำกับพี่ๆที่มาให้ความรู้ในศาสนาคริสต์
นิทรรศการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆร่วมร้องเพลงไปกับพี่ๆศาสนาคริสต์

นิทรรศการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้มีส่วนร่วมในการแสดงละครกับพี่ๆศาสนาคริสต์

BACK TO TOP