โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

นิทรรศการ “ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559

นิทรรศการ “ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้รู้จักเครื่องดนตรีไทย ฟังดนตรีไทย และทดลองเล่น
นิทรรศการ “ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสนใจชมการแสดงรำไทย
นิทรรศการ “ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้รำไทยร่วมกับพี่ๆ
นิทรรศการ “ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้รู้จักและเล่นกับของเล่นไทยในสมัยโบราณ

นิทรรศการ “ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆทดลองเล่นเดินกะลา ม้าก้านกล้วยในการละเล่นไทย
นิทรรศการ “ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆจับสัมผัสผัก-ผลไม้ไทยต่างๆ
นิทรรศการ “ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆจับสัมผัสผัก-ผลไม้ไทยและลองชิมรสชาติกัน
นิทรรศการ “ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้รู้จักกับอาหารไทยต่างและทดลองตำส้มตำ

นิทรรศการ “ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้รู้จักกับน้ำสมุนไพรไทยและลองชิมรสชาติกันด้วย
นิทรรศการ “ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ถ่ายรูปร่วมกันในนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย
นิทรรศการ “ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ถ่ายรูปร่วมกันในนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย
นิทรรศการ “ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ถ่ายรูปร่วมกันในนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย

BACK TO TOP