โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559

หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เคลื่อนไหวและทำท่าทางประกอบเพลง “ตา หู จมูก”
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆวาดภาพตัวเราจากการส่องกระจก
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆวาดภาพหน้าตาอารมณ์ตนเองจากการส่องกระจก
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆช่วยกันนำภาพอวัยวะต่างๆที่ติดวาดมาติดแยกบนชาร์ท แยกอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน

หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ทดลองเคลื่อนที่เลียนแบบคนพิการตาบอด
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ทดลองใช้อวัยวะในร่างกายงอแขน/งอขา
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมกลุ่ม ทำหุ่นขยับได้ ผู้ชาย
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมกลุ่ม ทำหุ่นขยับได้ ผู้หญิง

หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระบายสีตกแต่ง
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นำเศษวัสดุมาติดปะต่อเติม
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภูมิใจในผลงานครับ”หุ่นผู้ชาย”
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภูมิใจในผลงานค่ะ “หุ่นผู้หญิง”

หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการจำลองหุ่นโครงร่างตัวเรา
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ใช้ประสาทสัมผัสในการจับสัมผัสและทายว่ามีอะไรอยู่ในกล่องปริศนา
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ใช้ประสาทสัมผัสในการสังเกตและทายว่ามีอะไรอยู่ข้างในกล่อง
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ประดิษฐ์หุ่นตัวเราจากเศษวัสดุ

หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สำรวจ สัมผัสขาเทียมและทดลองใส่/เปรียบเทียบกับอวัยวะของเรา
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ใช้ประสาทสัมผัสในการสำรวจอาหารหลัก5หมู่

BACK TO TOP