โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ทัศนศึกษากิจกรรมเกี่ยวกับน้ำ ณ โรงเรียนฉันทะจิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ทัศนศึกษากิจกรรมเกี่ยวกับน้ำ ณ โรงเรียนฉันทะจิต”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้สังเกตดูการไหลของน้ำจากที่สูงลงมาด้านล่างโดยผ่านสายยางเพื่อเรียนรู้เรื่องกาลักน้ำจากคุณลุงดิสสกร
ทัศนศึกษากิจกรรมเกี่ยวกับน้ำ ณ โรงเรียนฉันทะจิต”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้รู้จักกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองกาลักน้ำ เช่น สายยางน้ำ หัวปิดสายยาง เป็นต้น
ทัศนศึกษากิจกรรมเกี่ยวกับน้ำ ณ โรงเรียนฉันทะจิต”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆเรียนรู้เรื่องปริมาณน้ำจากการสังเกตน้ำในช้อนชาเปรียบเทียบกับหน่วยที่ใช้ในการวัดปริมาณน้ำ เช่น ซีซี
ทัศนศึกษากิจกรรมเกี่ยวกับน้ำ ณ โรงเรียนฉันทะจิต”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสังเกตดูการไหลของน้ำจากขวดที่1ไปอีกขวดหนึ่งว่ามีการไหลอย่างไร

ทัศนศึกษากิจกรรมเกี่ยวกับน้ำ ณ โรงเรียนฉันทะจิต”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสนใจดูการไหลของน้ำ และได้เปรียบเทียบปริมาณน้ำในแต่ละขวด
ทัศนศึกษากิจกรรมเกี่ยวกับน้ำ ณ โรงเรียนฉันทะจิต”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้รู้จักและสำรวจท่อน้ำแบบต่างๆ
ทัศนศึกษากิจกรรมเกี่ยวกับน้ำ ณ โรงเรียนฉันทะจิต”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 คุณลุงสาธิตวิธีการนำท่อน้ำแบบต่างๆมาต่อให้เด็กๆดู และให้เด็กๆได้ลองต่อท่อน้ำ
ทัศนศึกษากิจกรรมเกี่ยวกับน้ำ ณ โรงเรียนฉันทะจิต”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆเรียนรู้เรื่องพลังน้ำว่าสามารถทำให้ลูกบอลที่ใส่ลงไปในท่อน้ำไหลลงมาได้อย่างไร

ทัศนศึกษากิจกรรมเกี่ยวกับน้ำ ณ โรงเรียนฉันทะจิต”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสนุกสนานกับการสังเกตดูลูกบอลที่ไหลลงมาตามท่อน้ำ
ทัศนศึกษากิจกรรมเกี่ยวกับน้ำ ณ โรงเรียนฉันทะจิต”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 คุณลุงดิสสกรอธิบายเรื่องการทำเขื่อนกั้นน้ำให้เด็กๆได้รู้จักและได้สังเกตจากของจริง
ทัศนศึกษากิจกรรมเกี่ยวกับน้ำ ณ โรงเรียนฉันทะจิต”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสังเกตการทดลองเฮอร์ริเคนน้ำ
ทัศนศึกษากิจกรรมเกี่ยวกับน้ำ ณ โรงเรียนฉันทะจิต”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสังเกตดูการไหลของน้ำผ่านท่อน้ำต่างๆ

ทัศนศึกษากิจกรรมเกี่ยวกับน้ำ ณ โรงเรียนฉันทะจิต”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆเรียนรู้เรื่องแรงดันน้ำว่าสามารถทำให้ล้อรถที่ต่ออยู่กับท่อน้ำหมุนได้
ทัศนศึกษากิจกรรมเกี่ยวกับน้ำ ณ โรงเรียนฉันทะจิต”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสนุกสนานกับการสังเกตและเล่นน้ำพุสายรุ้ง
ทัศนศึกษากิจกรรมเกี่ยวกับน้ำ ณ โรงเรียนฉันทะจิต”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสังเกตดูน้ำพุสายรุ้งว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร
ทัศนศึกษากิจกรรมเกี่ยวกับน้ำ ณ โรงเรียนฉันทะจิต”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กและครูชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ถ่ายรูปกับคุณลุงดิสสกรไว้เป็นที่ระลึก เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559

ทัศนศึกษากิจกรรมเกี่ยวกับน้ำ ณ โรงเรียนฉันทะจิต”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กและครูชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ถ่ายรูปกับคุณลุงดิสสกรไว้เป็นที่ระลึก เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559
ทัศนศึกษากิจกรรมเกี่ยวกับน้ำ ณ โรงเรียนฉันทะจิต”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กและครูชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ถ่ายรูปกับคุณลุงดิสสกรไว้เป็นที่ระลึก เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559

BACK TO TOP