โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ทัศนศึกษา “สวนสัตว์ดุสิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ทัศนศึกษา “สวนสัตว์ดุสิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆตื่นเต้นเมื่อมาถึงเขาดิน
ทัศนศึกษา “สวนสัตว์ดุสิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สนใจสังเกตดูการเคลื่อนที่ของนกเพนกวิน
ทัศนศึกษา “สวนสัตว์ดุสิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆสนใจและตื่นเต้นกับการดูยีราฟและบอกลักษณะ/ลายได้
ทัศนศึกษา “สวนสัตว์ดุสิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สังเกตดูธรรมชาติของนกฟลามิงโก้

ทัศนศึกษา “สวนสัตว์ดุสิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆเดินชมธรรมชาติต่างๆที่มีอยู่ในสวนสัตว์
ทัศนศึกษา “สวนสัตว์ดุสิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สังเกตดูปลาที่อยู่ในบ่อน้ำ
ทัศนศึกษา “สวนสัตว์ดุสิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆนำขนมปังไปโยนให้อาหารปลา
ทัศนศึกษา “สวนสัตว์ดุสิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สังเกตดูการกินอาหารของปลา

ทัศนศึกษา “สวนสัตว์ดุสิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สังเกตดูลักษณะและที่อยู่อาศัยของกวาง
ทัศนศึกษา “สวนสัตว์ดุสิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้นั่งรถไฟชมสัตว์ในสวนสัตว์
ทัศนศึกษา “สวนสัตว์ดุสิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สนใจดูธรรมชาติและการเคลื่อนที่ของฮิบโปโปเตมัส
ทัศนศึกษา “สวนสัตว์ดุสิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆนั่งพักถ่ายรูปกับฮิบโปจำลอง

ทัศนศึกษา “สวนสัตว์ดุสิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆสังเกตและฟังเสียงร้องของนก
ทัศนศึกษา “สวนสัตว์ดุสิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สังเกตดูการเคลื่อนที่ของหมี
ทัศนศึกษา “สวนสัตว์ดุสิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆสนใจและตื่นเต้นกับการดูงู/ดูการเคลื่อนที่ของงู

BACK TO TOP