โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2559 วาดภาพคุณพ่อของฉัน
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆนำภาพวาดคุณพ่อมาติดบอร์ดและเล่าให้เพื่อนๆฟัง
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการทำบอร์ดคุณพ่อของฉัน
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆคิดทำบัตรอวยพรให้คุณพ่อของตนเอง

 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆถ่ายรูปร่วมกับผลงานการทำบัตรอวยพรให้คุณพ่อ
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆทำของที่ระลึกให้คุณพ่อกันตามต้องการ
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆถ่ายรูปร่วมกันผลงานการทำของที่ระลึกให้คุณพ่อ
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการทำบัตรอวยพรให้คุณพ่อ

 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพคุณพ่อของฉัน

BACK TO TOP