โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมวันเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมวันเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆชั้นอนุบาลปีที่ 2 ได้ร่วมชมละครวันเด็กเรื่อง “หัวผักกาดยักษ์”
กิจกรรมวันเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตัวแทนเพื่อนของแต่ละห้องได้มาร่วมแสดงละครวันเด็กร่วมกับครู
กิจกรรมวันเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตัวแทนเพื่อนและครูร่วมแสดงละครวันเด็กเรื่อง “หัวผักกาดยักษ์” โดยช่วยกันดึงหัวผักกาดยักษ์กันอย่างสนุกสนาน
กิจกรรมวันเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆชั้นอนุบาลปีที่ 2 ร่วมชมละครวันเด็กกันอย่างสนุกสนาน

กิจกรรมวันเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆชั้นอนุบาลปีที่ 2 ร่วมชมละครวันเด็กกันอย่างสนุกสนาน
กิจกรรมวันเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆชั้นอนุบาลปีที่ 2 ร่วมชมละครวันเด็กกันอย่างสนุกสนาน
กิจกรรมวันเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตัวแทนเพื่อนและครูถ่ายรูปร่วมกัน
กิจกรรมวันเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้เข้าแถวเพื่อรับไอศกรีมที่ทางโรงเรียนนำมาแจกให้ในวันเด็ก

กิจกรรมวันเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆรับประทานไอศกรีมกันอย่างเอร็ดอร่อย

BACK TO TOP