โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผลงานศิลปะหน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

ผลงานศิลปะหน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ผลงาน ปั้นดินน้ำมันเป็นโรงเรียนฝัน พรีม : อยากให้มีคุณครูใจดี คุณครูสวยๆ
ผลงานศิลปะหน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ผลงาน ปั้นดินน้ำมันเป็นโรงเรียนฝัน ฮั่น : อยากให้ที่โรงเรียนมีตัวโอลาฟไว้เล่นกับฮั่น ฮั่นชอบ
ผลงานศิลปะหน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ผลงาน วาดภาพโรงเรียนในฝัน เฟรชชี่ : โรงเรียนของเฟรชชี่มีของเล่นเยอะ
ผลงานศิลปะหน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ผลงาน วาดภาพสถานที่ใกล้โรงเรียน ไนซ :โรงเรียนกุ๊กไก่ ใกล้โรงพยาบาลเทพธารินทร์ไนซเคยไปหาหมอ มีตึกช่อง 3มีเลข 3 ข้างบน

ผลงานศิลปะหน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ผลงาน วาดภาพโรงเรียนในฝันด้วยสีน้ำ น้ำหอม : มีกล้องถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปใบไม้ที่สนามเด็กเล่นตอนที่ใบไม้ร่วง ของเล่นเยอะ
ผลงานศิลปะหน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ผลงาน พับกระดาษและวาดภาพต่อเติม เอวา : หนูมีเพื่อนมาเล่นบ้านของหนู เต่าเดินมาเล่นด้วย
ผลงานศิลปะหน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 กิจกรรมกลุ่ม การทำงานร่วมกัน จำลอง โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
ผลงานศิลปะหน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 กิจกรรมกลุ่ม การทำงานร่วมกัน จำลอง โตโยต้า

ผลงานศิลปะหน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 กิจกรรมกลุ่ม การทำงานร่วมกัน จำลอง โรงพยาบาลเทพธารินทร์
ผลงานศิลปะหน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 กิจกรรมกลุ่ม การทำงานร่วมกัน จำลอง ช่อง 3
ผลงานศิลปะหน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 จำลองแผนผัง ถนนพระราม 4
ผลงานศิลปะหน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ผลงาน วาดภาพโรงเรียนในฝันด้วยสีน้ำ กะทิ: หนูอยากให้มีต้นไม้ดอกไม้เยอะ และอยากให้มีของเล่นเยอะ

ผลงานศิลปะหน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ชนิดของผลงาน วาดภาพโรงเรียนของเรา โอโซน : มีห้องเรียน ห้องครูแอ๋วอยู่ตรงกลาง
ผลงานศิลปะหน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ชนิดของผลงาน วาดภาพโรงเรียนของเรา มะลิ : คุณแม่ขับรถมาส่งกับรับมะลิที่โรงเรียน
ผลงานศิลปะหน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 วาดภาพสำรวจโรงเรียน ไมค์ : โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่มีของเล่น มีครัว
ผลงานศิลปะหน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ผลงานติดปะรูปทรงตามจินตนาการ ฮั่น : คนยืนยกแขน

ผลงานศิลปะหน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ผลงานติดปะรูปทรงตามจินตนาการ ภูมิ : รถแข่งกำลังไปวิ่งแข่งกัน
ผลงานศิลปะหน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 วาดภาพสำรวจโรงเรียน หมิง หมิง : อนุบาลกุ๊กไก่มีประตูสีเขียว ต้นไม้ มีคุณครู

BACK TO TOP