โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เคลื่อนไหวและทำท่าทางประกอบเพลง “สวัสดี”
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ทำกราฟแสดงจำนวนนักเรียนชาย/หญิงในห้อง ด้วยการเขียนชื่อตนเองและนำไปติดในกราฟ
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ร่วมกันทำกราฟพยัญชนะต้นชื่อเล่นของตนเองและเพื่อนและนับสรุป
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สนุกสนานกับการเล่นเกมปิดตาแล้วทายชื่อเพื่อน

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆรู้จักกับทิศทางด้านซ้ายด้วยการผูกริบบิ้นไว้ที่มือข้างซ้ายและทำท่าทางตามครูในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้สำรวจ สังเกตโรงเรียนของเราพร้อมวาดภาพจากที่สังเกตเห็น
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆวาดภาพสิ่งของต่างๆภายในโรงเรียนตามที่สนใจ
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้รู้จักกับแผนที่กรุงเทพฯและช่วยกันหาที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ผลัดกันออกมาดูแผนที่กรุงเทพฯและร่วมกันหาถนนพระราม4ที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆผลัดกันนำภาพสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงโรงเรียนมาวางให้ตรงตำแหน่งบนแผนผังถนนพระราม 4
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆช่วยกันวาดภาพสถานที่ใกล้เคียงโรงเรียนบนถนนพระราม 4 ลงบนแผนผัง
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำลองถนนพระราม 4

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วาดภาพโรงเรียนในฝันครับ
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆฝึกการสังเกตและการคิดจากการเล่นเกมการศึกษาตามฐาน
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สนุกสนานกับการเล่นตามมุมต่างๆในห้องเรียน
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วาดภาพตามใจชอบ

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆเลือกเกมการศึกษากันตามต้องการ
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆถ่ายรูปร่วมกัน

BACK TO TOP