โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วย “แสงและเงา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558

หน่วย “แสงและเงา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ทดลองเข้าไปอยู่ในที่มืดที่เด็กๆได้ช่วยกันเอาผ้ามาคลุมปิดโต๊ะไว้และบอกความรู้สึกกัน
หน่วย “แสงและเงา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้นำผ้าเช็ดตัวมาเคลื่อนไหวตามจังหวะและทำท่าทางเป็นมืด/สว่าง
หน่วย “แสงและเงา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำรวจหาแสงต่างๆที่มีอยู่นอกห้องเรียนและบันทึกด้วยการวาดภาพ
หน่วย “แสงและเงา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำรวจแสงที่มีอยู่ในห้องเรียนและบันทึกด้วยการวาดภาพ

หน่วย “แสงและเงา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำรวจ สัมผัสอุปกรณ์ต่างๆที่ให้แสงสว่างและทดลองทำให้เกิดแสง
หน่วย “แสงและเงา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆทดลองนำผ้ามาปิดคลุมไว้และเปิดไฟพร้อมทั้งสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
หน่วย “แสงและเงา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทดลองนำไฟฉายมาส่องเพื่อดูว่าแสงเดินทางอย่างไร
หน่วย “แสงและเงา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สนุกสนานกับการเล่นกับเงา

หน่วย “แสงและเงา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทดลองการเดินทางของแสง
หน่วย “แสงและเงา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆทำแว่นตาจำลองและนำมาใส่และลองมองว่าเป็นอย่างไร
หน่วย “แสงและเงา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เล่นกับเงาจากแสงแดด
หน่วย “แสงและเงา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทดลองการหักเหของแสง

หน่วย “แสงและเงา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆสังเกตดูเงาของตนเองจากในกระจก
หน่วย “แสงและเงา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆเลือกอุปกรณ์ต่างๆมาทดลองว่าแสงเดินทางผ่านได้หรือไม่
หน่วย “แสงและเงา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 แยกวัสดุ โปร่งใส โปร่งแสง ทึบแสง

BACK TO TOP