โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วย “แสงและเงา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559

หน่วย “แสงและเงา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เคลื่อนไหวและทำท่าทางประกอบเพลง “พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง”
หน่วย “แสงและเงา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆทดลองเข้าไปอยู่ใต้โต๊ะที่เอาผ้าคลุมและพูดคุยบอกความรู้สึก
หน่วย “แสงและเงา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆผลัดกันเข้าไปในใต้โต๊ะที่เอาผ้าคลุมไว้ให้มืดกันอย่างสนุกสนาน
หน่วย “แสงและเงา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สำรวจสังเกตดูแสงนอกห้องเรียน

หน่วย “แสงและเงา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้สำรวจ สังเกตแสงต่างๆที่มีอยู่ในบริเวณโรงเรียนและบันทึกด้วยการวาดภาพ
หน่วย “แสงและเงา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สำรวจ สังเกตดูเงาจากแสงแดดในบริเวณโรงเรียน
หน่วย “แสงและเงา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วาดภาพเงาจากแสงแดดที่สังเกตเห็น
หน่วย “แสงและเงา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สนุกสนานกับการเล่นกับเงาจากแสงจากดวงอาทิตย์

หน่วย “แสงและเงา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆทำท่าทางต่างๆและสังเกตเงาที่เกิดขึ้น
หน่วย “แสงและเงา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้เล่นกับเงาในแสงแดดและวาดภาพเงาของตนเองและเพื่อน
หน่วย “แสงและเงา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้สมมติตนเองเป็นกระจกและคิดทำท่าทางให้เหมือนกัน
หน่วย “แสงและเงา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ลองนำไฟฉายมาส่องเพื่อสังเกตการเดินทางของแสง

หน่วย “แสงและเงา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ทดลองการเดินทางของแสงเป็นเส้นตรงโดยนำเทียนไขมาส่องไปที่กระดาษเจาะรูและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
หน่วย “แสงและเงา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ทดลองเล่นกับเงาในห้องเรียน
หน่วย “แสงและเงา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ทดลองตัวกลางของแสงด้วยการเลือกอุปกรณ์ต่างๆในห้องเรียนมาทดลองว่าแสงเดินทางผ่านได้หรือไม่เป็นตัวกลางแบบใด
หน่วย “แสงและเงา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสังเกตแสงที่เกิดขึ้นจากการทดลองใส่ดินสอไว้ในแก้วน้ำ

หน่วย “แสงและเงา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆลองส่องดูตัวเองจากในช้อนและสังเกตว่าเป็นอย่างไร
หน่วย “แสงและเงา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดแสงจากเศษวัสดุกันตามต้องการ

BACK TO TOP