โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้เข้าไปเรียนรู้ประวัติในหลวงรัชกาลที่9ในฐานพระราชประวัติ
นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 เด็กๆเล่นเกมจัดภาพครอบครัวในหลวง
นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 เด็กๆฟังครูไก่ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดของในหลวงรัชกาลที่9
นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 เด็กๆเรียนรู้ในเรื่องพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9

นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ทดลองนำกล้องถ่ายรูปมาถ่ายรูปเพื่อนๆกัน
นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริเช่นการทำฝายชะลอน้ำ
นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 เด็กๆสังเกตดูการทำงานของฝายชะลอน้ำจำลอง
นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงที่ในหลวงได้ไปแนะนำอาชีพให้คนบนดอย

นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 สำรวจ สัมผัสกับผลิตภัณฑ์โครงการหลวง
นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงว่าต้องทำอย่างไร
นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 เด็กๆจับสัมผัสต้นผักตบชวาที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียได้
นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 สังเกตและทดลองหมุนกังหันน้ำชัยพัฒนา

BACK TO TOP