โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้กรมอุตุนิยมวิทยา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้กรมอุตุนิยมวิทยา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆนั่งประจำที่และคาดเข็มขัดเพื่อความปลอดภัยจากการไปทัศนศึกษา
ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้กรมอุตุนิยมวิทยา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ไหว้สักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกรมอุตุนิยมวิทยา
ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้กรมอุตุนิยมวิทยา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้รู้จักกับพี่วิทยากรที่มาให้ความรู้เรื่องอากาศ
ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้กรมอุตุนิยมวิทยา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆฟังพี่วิทยากรอธิบายเรื่องอากาศ/สภาพอากาศต่างๆพร้อมทั้งดูภาพประกอบด้วย

ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้กรมอุตุนิยมวิทยา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้รู้จักแผนที่อากาศจากพี่วิทยากร
ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้กรมอุตุนิยมวิทยา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้มีส่วนร่วมในการเขียนสัญลักษณ์ต่างๆในแผนที่อากาศ
ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้กรมอุตุนิยมวิทยา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้สังเกตดูเครื่องมือที่ใช้วัดการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวจากพี่วิทยากร
ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้กรมอุตุนิยมวิทยา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้เข้าไปเรียนรู้เรื่องการเกิดแผ่นดินไหวที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้กรมอุตุนิยมวิทยา

ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้กรมอุตุนิยมวิทยา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดคลื่น/การเกิดลมจากการเล่นเกมและดูป้ายภาพต่างๆ
ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้กรมอุตุนิยมวิทยา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้รู้จักและสังเกตการทำงานของเครื่องวัดทิศทางลม
ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้กรมอุตุนิยมวิทยา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 พี่วิทยากรได้แนะนำให้เด็กๆได้รู้จักกับบารอมิเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวัดความกดอากาศ
ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้กรมอุตุนิยมวิทยา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้รู้จักกับเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนได้เห็นการทำงานของเครื่องจากการสาธิตของพี่วิทยากร

ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้กรมอุตุนิยมวิทยา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดภาวะโลกร้อนจากการชมวีดีทัศน์
ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้กรมอุตุนิยมวิทยา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 พี่วิทยากรได้แนะนำให้เด็กๆรู้จักกับเกมเกี่ยวกับอากาศและแนะนำวิธีการเล่น
ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้กรมอุตุนิยมวิทยา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ลองเล่นเกมอากาศกันตามต้องการ
ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้กรมอุตุนิยมวิทยา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ถ่ายรูปร่วมกับพี่วิทยากรไว้เป็นที่ระลึก

ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้กรมอุตุนิยมวิทยา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ถ่ายรูปร่วมกับพี่วิทยากรไว้เป็นที่ระลึก
ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้กรมอุตุนิยมวิทยา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

BACK TO TOP