โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558

หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำรวจธรรมชาติที่มีในโรงเรียน
หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้สังเกตสำรวจสิ่งต่างๆในโรงเรียนและคิดวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นธรรมชาติ/อะไรเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและบันทึกลงในช่องของกระดาษ
หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สืบค้นในพจนานุกรมคำว่า “ธรรมชาติ”
หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆเลือกอุปกรณ์ต่างๆไปทำบอร์ดด้วยตนเองตามใจชอบ

หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมกลุ่มทำบอร์ด “ทะเล”
หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมกลุ่มทำบอร์ด “ภูเขาและป่า”
หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมกลุ่มทำบอร์ด “น้ำตก”
หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆคิดจำลองธรรมชาติที่ตนเคยไปกันเป็นกลุ่ม

หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ออกมาหาจังหวัดต่างๆที่เด็กๆเคยไปท่องเที่ยวมาในแผนที่ประเทศไทย
หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆนำช่วยกันภาพสิ่งต่างๆจากในหนังสือมาติดปะแยกในบอร์ดว่าอะไรเป็นธรรมชาติ/อะไรเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆทำท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลง “ฉันรักธรรมชาติ”
หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ออกมาทำท่าทางเลียนแบบสัตว์ต่างๆและให้เพื่อนช่วยกันทาย

หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆนำบัตรภาพสัตว์ที่ตนเลือกไว้มาจัดกลุ่มแยกประเภท
หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆนำสัตว์จำลองมาแยกประเภท
หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพสัตว์จากการสังเกตสัตว์จำลอง
หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ปั้นดินน้ำมันเป็นสัตว์

หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆเลือกประดิษฐ์และตกแต่งสัตว์ที่ตนชอบ
หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้นำแว่นขยายมาส่องดูลักษณะ/ลายของสัตว์จำลองกัน

BACK TO TOP