โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้ำจำลอง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้ำจำลอง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กชั้นอนุบาลปีที่2/1 ชมละครเรื่อง “สายลมมหัศจรรย์”
ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้ำจำลอง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กชั้นอนุบาลปีที่2/2 ชมละครเรื่อง “สายลมมหัศจรรย์”
ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้ำจำลอง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กชั้นอนุบาลปีที่2/2 ชมละครเรื่อง “สายลมมหัศจรรย์”
ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้ำจำลอง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้สังเกตการทดลอง “ดูดโลหิต”เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแรงดันอากาศ

ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้ำจำลอง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้สังเกตการทดลอง “ขวดมหัศจรรย์”เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแรงดันอากาศ
ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้ำจำลอง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้สังเกตการทดลอง “ทอร์นาโด”เพื่อเรียนรู้ว่าอากาศต้องการที่อยู่
ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้ำจำลอง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กได้ทดลองตบกล่องที่เจาะรูเพื่อเรียนรู้ว่าอากาศเคลื่อนที่ได้
ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้ำจำลอง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ทำการทดลอง “ลูกโป่งจอมพลัง”เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแรงดันอากาศ

ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้ำจำลอง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ทดลองเจาะลูกโป่งให้แตกบนตาชั่งสองแขนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอากาศมีน้ำหนัก
ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้ำจำลอง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้สรุปสิ่งที่เรียนรู้ผ่านการสังเกต การทดลองอีกครั้งด้วยการบันทึกลงในสมุดบันทึกโดยมีพี่วิทยากรคอยอธิบาย ทอผ้า

BACK TO TOP