โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559

นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชาพร้อมกันในกิจกรรมถวายพระพรพระราชินีในช่วงเช้า
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวพระราชินีในฐานพระราชินีและครอบครัว
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสนใจสังเกตรูปครอบครัวพระราชินี
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมในฐานพระราชินีและครอบครัว

นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้เรียนรู้การอนุรักษ์เต่าทะเลในฐานโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเล
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เล่นบทบาทสมมติหาไข่เต่า
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สำรวจ สัมผัส ดมกลิ่นดอกมะลิในฐานดอกไม้สัญลักษณ์วันแม่
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมการศึกษาในฐานดอกไม้สัญลักษณ์วันแม่

นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้สำรวจและรู้จักกับผ้าไทยต่างๆในฐานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ:งานทอผ้า
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ทดลองทอผ้าในฐานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ:งาน ทอผ้า
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆนำผ้าไทยมาเล่นบทบาทสมมติกัน
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้สำรวจ สัมผัสงานปั้นฐานโครงการส่งเสริม ศิลปาชีพ:งานปั้น

นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ทดลองนำดินมาปั้นตามที่สำรวจในฐานงานปั้น
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ทำต้นไม้จำลองมาติดในฐานป่ารักน้ำ
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ทำกรอบรูปพระราชินีกันอย่างตั้งใจในฐานฐานรักและเคารพพระบรมราชินีนาถพระมารดาของปวงชนชาวไทยแสดงออกอย่างไร
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ถ่ายรูปร่วมกันในงานนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ถ่ายรูปร่วมกันในงานนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ถ่ายรูปร่วมกันในงานนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

BACK TO TOP