โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558

หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้นำอุปกรณ์ต่างๆที่มีเสียงมาจากบ้านมาให้เพื่อนๆทายและทดลองทำให้เกิดเสียง
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทดลองใช้ร่างกายทำให้เกิดเสียง
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เล่นเกมกระซิบส่งต่อข้อความไปให้เพื่อนๆ
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ทดลองจับสัมผัสตรงคอของเพื่อนขณะที่เพื่อนพูดและสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น

หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทดลองตีกลองสังเกตเสียงและการสั่นสะเทือน
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทดลองตีกลองและสังเกตเมล็ดข้าวที่อยู่บนกะละมังข้างๆว่าเป็นอย่างไร
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทดลอง เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือน
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทดลองการสั่นสะเทือนของเสียงด้วยการใช้ช้อนตีแก้วน้ำและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น

หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จับ สัมผัสอวัยวะหูของตนเองและพูดคุยว่าเป็นอย่างไร
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำรวจดูอวัยวะหูของตนเองและเพื่อนว่าเป็นอย่างไร
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆนำเครื่องดนตรีมาทดลองทำให้เกิดเสียง
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นำวัสดุที่อยู่ในห้องเรียนมาทำอย่างไรก็ได้ทำให้เกิดเสียง

หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ผู้นำ ตบมือ ผู้ตามก็ตบมือตาม เสียงที่เกิดจากส่วนต่างๆของร่างกาย
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำรวจเสียงจากเครื่องอินเตอร์คอมและทดลองพูดคุยกันผ่านเครื่องอินเตอร์คอม
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทดลองเล่นกระบอกโทรศัพท์

BACK TO TOP