โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559

หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ฟังเสียงเพลงและทำท่าทางให้ตรงตามเพลง
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เอาเท้ากระทบกันก็เกิดเสียง
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมกระซิบข้อความส่งต่อไปหาเพื่อนๆ
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 กระโดดก็เกิดเสียง

หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ลองจับสัมผัสตรงคอของเพื่อนขณะที่เพื่อนพูดและสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ทดลองฟังเสียงจากในเปลือกหอย
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ทดลองการสั่นสะเทือนของเสียงด้วยการใช้ช้อนตีแก้วน้ำและฟังเสียง
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ทดลองใส่เมล็ดข้าวสารลงไปในกะละมังและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น

หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ทดลองส่งเสียงลงไปที่กะละมังที่ขึงถุงดำและมีเมล็ดข้าวโรยไว้ สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ทดลองตีกลองไปที่กะละมังที่มีเมล็ดข้าวสารโรยไว้และสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ทดลองเล่นเครื่องดนตรีต่างๆพร้อมทั้งฟังเสียง
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆผลัดกันสำรวจดูอวัยวะหูของตนเองและเพื่อนว่าเป็นอย่างไร

หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสังเกตดูภาพจำลองส่วนประกอบของหู
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆลองส่งเสียงผ่านกระบอกโทรศัพท์และสังเกตการเดินทางของเสียง
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆฟังเสียงจากขวดน้ำที่มีปริมาณน้ำต่างๆกันว่ามีเสียงเป็นอย่างไร
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ทำหน้ากากสัตว์ตามใจชอบ

หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานเสร็จแล้วครับ/ค่ะ หน้ากากสัตว์พร้อมส่งเสียงสัตว์ต่างๆกันสนุกสนาน
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สำรวจ สังเกตและฟังเสียงจากไมโครโฟนและลำโพงในห้องเรียนว่ามีเสียงได้อย่างไร

BACK TO TOP