โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสนุกกับศิลปะทั่วไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558

รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสนุกกับศิลปะทั่วไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สนใจทำหนังตะลุงโดยครูโณมีโครงร่างตุ๊กตาหนังตะลุงมาให้วาดและตัดกัน
รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสนุกกับศิลปะทั่วไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 นำเศษวัสดุต่างๆ เช่น กระดุม ลูกปัด กระดาษ เชือก มาตกแต่งที่ตุ๊กตาหนังตะลุงตามจินตนาการ
รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสนุกกับศิลปะทั่วไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการทำหนังตะลุงของ คิวปิด
รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสนุกกับศิลปะทั่วไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการทำหนังตะลุงของ ต้นหอม

รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสนุกกับศิลปะทั่วไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 จับสัมผัส สำรวจ ลักษณะเครื่องจักสานจำลองเช่นภาชนะใส่ของ ที่ไว้เลี้ยงไก่ (สุ่มไก่) อุปกรณ์ใช้จับปลาว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร
รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสนุกกับศิลปะทั่วไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 พิมพ์มือลงบนกระดาษสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นและเรียนรู้การผสมของสีเพื่อสร้างลวดลายบนกระดาษ
รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสนุกกับศิลปะทั่วไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ทดลองนำกระดาษมาสอดระหว่างรูปภาพเรียนรู้วิธีการสานแบบเบื้องต้น การขึ้น 1 ลง 1
รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสนุกกับศิลปะทั่วไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการจักสานของ ภูเมฆ

รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสนุกกับศิลปะทั่วไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการจักสานของ เคลลี่
รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสนุกกับศิลปะทั่วไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการจักสารของ บันนี่
รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสนุกกับศิลปะทั่วไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ออกแบบวาดภาพลายเส้นตามจินตนาการ
รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสนุกกับศิลปะทั่วไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆให้ความสนใจกับการนำทรายสีมาโรยบนภาพที่ตนเองออกแบบไว้

รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสนุกกับศิลปะทั่วไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการโรยทรายลงบนภาพของกุมภา กุมภา : หนูไปสวนดอกไม้ มีดอกไม้ 2 ดอก มีสีแดง อากาศสดใสมีพระอาทิตย์บนท้องฟ้า
รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสนุกกับศิลปะทั่วไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการโรยทรายลงบนภาพของ เมมี่ส์ เมมี่ส์ : บ้านมีต้นไม้กับดอกไม้ขึ้นอยู่ตรงพื้นหญ้า อากาศแจ่มใสมีพระอาทิตย์ ส่องลงมาที่พื้นดิน
รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสนุกกับศิลปะทั่วไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการโรยทรายลงบนภาพของ ศฬ ศฬ : คนอยู่ในบ้านมองเห็นเครื่องบินอยู่บนท้องฟ้า เครื่องบินกำลังบินไปสำรวจบ้านว่ามีบ้านเยอะไหม แล้ว เครื่องบินก็จะดูว่ามีคนร้ายไหม
รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสนุกกับศิลปะทั่วไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ให้ความสนใจกับการออกแบบลายเสื้อตามจินตนาการของตนเอง

รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสนุกกับศิลปะทั่วไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ตกแต่งลายเสื้อที่ออกแบบด้วยเศษวัสดุต่างๆ
รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสนุกกับศิลปะทั่วไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการออกแบบและตกแต่งเสื้อของเคลลี่
รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสนุกกับศิลปะทั่วไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการออกแบบและตกแต่งเสื้อของเจเจ
รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสนุกกับศิลปะทั่วไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการออกแบบและตกแต่งเสื้อของพรีเฟอร์

รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสนุกกับศิลปะทั่วไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจ สังเกตเปรียบเทียบลักษณะ ความเหมือน – ความต่าง รูปร่างรูปทรง พิ้นผิวของวัสดุจากธรรมชาติ
รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสนุกกับศิลปะทั่วไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆแต่ละกลุ่มช่วยกันนำเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆมาติดตกแต่งชิ้นงานของกลุ่ม
รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสนุกกับศิลปะทั่วไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 แต่ละกลุ่มนำผลงานมาเสนอและนำมาประกอบลงบนกระดาษแผ่นใหญ่
รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสนุกกับศิลปะทั่วไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานกลุ่มในการทำแผนที่ประเทศไทย

BACK TO TOP