โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

รับเลี้ยงเด็กเดือนมีนาคม เรื่อง “สนุกกับศิลปะทั่วไทย” สัปดาห์ที่2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2558

รับเลี้ยงเด็กเดือนมีนาคม เรื่อง “สนุกกับศิลปะทั่วไทย” สัปดาห์ที่2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆสนใจฟังครูโณอธิบายถึงเรื่องลายรดน้ำซึ่งเป็นงานจิตรกรรมไทยประเภทหนึ่ง
รับเลี้ยงเด็กเดือนมีนาคม เรื่อง “สนุกกับศิลปะทั่วไทย” สัปดาห์ที่2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆใช้พู่กันจุ่มสีทองเขียนลงตามรอยบนกระดาษสีดำเพื่อทำลายรดน้ำ
รับเลี้ยงเด็กเดือนมีนาคม เรื่อง “สนุกกับศิลปะทั่วไทย” สัปดาห์ที่2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการเขียนลายรดน้ำของ ต้นหอม
รับเลี้ยงเด็กเดือนมีนาคม เรื่อง “สนุกกับศิลปะทั่วไทย” สัปดาห์ที่2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการเขียนลายรดน้ำของ ศฬ

รับเลี้ยงเด็กเดือนมีนาคม เรื่อง “สนุกกับศิลปะทั่วไทย” สัปดาห์ที่2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการเขียนลายรดน้ำของ นอร์ท
รับเลี้ยงเด็กเดือนมีนาคม เรื่อง “สนุกกับศิลปะทั่วไทย” สัปดาห์ที่2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2558 ครูโณกำลังแนะนำวิธีการใช้พู่กันวาดภาพบนร่ม
รับเลี้ยงเด็กเดือนมีนาคม เรื่อง “สนุกกับศิลปะทั่วไทย” สัปดาห์ที่2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2558 สนใจวาดลายบนร่มตามที่ตนเองออกแบบไว้
รับเลี้ยงเด็กเดือนมีนาคม เรื่อง “สนุกกับศิลปะทั่วไทย” สัปดาห์ที่2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการออกแบบลายร่มของ เมมี่ส์

รับเลี้ยงเด็กเดือนมีนาคม เรื่อง “สนุกกับศิลปะทั่วไทย” สัปดาห์ที่2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการออกแบบลายร่มของ เคลลี่
รับเลี้ยงเด็กเดือนมีนาคม เรื่อง “สนุกกับศิลปะทั่วไทย” สัปดาห์ที่2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการออกแบบลายร่ม ภูเมฆ
รับเลี้ยงเด็กเดือนมีนาคม เรื่อง “สนุกกับศิลปะทั่วไทย” สัปดาห์ที่2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการออกแบบลายร่มของ คิวปิด
รับเลี้ยงเด็กเดือนมีนาคม เรื่อง “สนุกกับศิลปะทั่วไทย” สัปดาห์ที่2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆฝึกบริหารกล้ามเนื้อมือและนิ้วมือโดยการบีบ นวด คลึง กด ดินเหนียว

รับเลี้ยงเด็กเดือนมีนาคม เรื่อง “สนุกกับศิลปะทั่วไทย” สัปดาห์ที่2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2558 สนใจนำดินเหนียวมาปั้นเป็นเรื่องราวต่างๆตามจินตนาการ
รับเลี้ยงเด็กเดือนมีนาคม เรื่อง “สนุกกับศิลปะทั่วไทย” สัปดาห์ที่2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการนำดินเหนียวมาปั้นเป็นเรื่องราวตามจินตนาการ มอลลี่ : ที่ห้องกินข้าว ที่โต๊ะมีอาหาร มีไข่ดาว มีหมูทอด ให้คุณพ่อกับคุณแม่ทาน มีแมวเดินมา มันอยากกินอาหารเพราะว่ามันหิว
รับเลี้ยงเด็กเดือนมีนาคม เรื่อง “สนุกกับศิลปะทั่วไทย” สัปดาห์ที่2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการนำดินเหนียวมาปั้นเป็นเรื่องราวตามจินตนาการ บันนี่ : กระต่ายเดินไปเจอก้อนเมฆอยู่บนฟ้า แล้วก็เจอพระอาทิตย์ด้วย เจอดอกไม้ด้วย กระต่ายเก็บดอกไม้เอาไปบ้านไปใส่ที่แจกัน
รับเลี้ยงเด็กเดือนมีนาคม เรื่อง “สนุกกับศิลปะทั่วไทย” สัปดาห์ที่2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการนำดินเหนียวมาปั้นเป็นเรื่องราวตามจินตนาการ ปอป่าน : ช้าง 2 ตัวเป็นแม่ลูก ตัวใหญ่เป็นแม่ ตัวเล็กเป็นลูก กำลังเดินหาอาหารกินอยู่เพราะมันหิว มันอยากกินอ้อยกับกล้วย

รับเลี้ยงเด็กเดือนมีนาคม เรื่อง “สนุกกับศิลปะทั่วไทย” สัปดาห์ที่2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2558 ครูโณกำลังอธิบายให้เด็กฟังถึงวิธีการใช้วงเวียนในการสร้างวงกลม
รับเลี้ยงเด็กเดือนมีนาคม เรื่อง “สนุกกับศิลปะทั่วไทย” สัปดาห์ที่2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2558 สนใจนำกระดาษสีมาพับสลับกันไปมาเพื่อนำมาประดิษฐ์ตุ๊กตาติดสปริง
รับเลี้ยงเด็กเดือนมีนาคม เรื่อง “สนุกกับศิลปะทั่วไทย” สัปดาห์ที่2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆกับความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
รับเลี้ยงเด็กเดือนมีนาคม เรื่อง “สนุกกับศิลปะทั่วไทย” สัปดาห์ที่2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2558 ครูโณกำลังอธิบายถึงวิธีการมัดผ้าเพื่อนำไปทำผ้ามัดย้อม

รับเลี้ยงเด็กเดือนมีนาคม เรื่อง “สนุกกับศิลปะทั่วไทย” สัปดาห์ที่2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆกำลังนำสีมาหยดลงบนผ้าที่มัดไว้แล้ว
รับเลี้ยงเด็กเดือนมีนาคม เรื่อง “สนุกกับศิลปะทั่วไทย” สัปดาห์ที่2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการทำผ้ามัดย้อมของปอแก้ว
รับเลี้ยงเด็กเดือนมีนาคม เรื่อง “สนุกกับศิลปะทั่วไทย” สัปดาห์ที่2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการทำผ้ามัดย้อมของทิว
รับเลี้ยงเด็กเดือนมีนาคม เรื่อง “สนุกกับศิลปะทั่วไทย” สัปดาห์ที่2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการทำผ้ามัดย้อมของคิวปิด

BACK TO TOP