โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

รับเลี้ยงเดือนเดือนมษายน เรื่องร้านอาหาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558

รับเลี้ยงเดือนเดือนมษายน เรื่องร้านอาหาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ช่วยกันสืบค้นหาความหมายของคำว่า “ร้านอาหาร”ในพจนานุกรม
รับเลี้ยงเดือนเดือนมษายน เรื่องร้านอาหาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับร้านอาหารในอินเตอร์เน็ต
รับเลี้ยงเดือนเดือนมษายน เรื่องร้านอาหาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆกำลังวาดภาพสีน้ำประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “ร้านอาหาร”
รับเลี้ยงเดือนเดือนมษายน เรื่องร้านอาหาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพสีน้ำประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ“ร้านอาหาร” พรีเฟอร์ : พรีเฟอร์เคยไปร้านร้านขายอาหารญี่ปุ่นค่ะ อร่อย

รับเลี้ยงเดือนเดือนมษายน เรื่องร้านอาหาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพสีน้ำประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ“ร้านอาหาร” มินนี่ : ร้านขายอาหารซิสเลอร์ มีผักสลัดด้วย
รับเลี้ยงเดือนเดือนมษายน เรื่องร้านอาหาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆกำลังปั้นดินน้ำมันประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “ร้านอาหาร”
รับเลี้ยงเดือนเดือนมษายน เรื่องร้านอาหาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการปั้นดินน้ำมันประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ“ร้านอาหาร” เซฟ : ร้านอาหารMK ในร้านมีหม้อ มีช้อน มีโต๊ะ
รับเลี้ยงเดือนเดือนมษายน เรื่องร้านอาหาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการปั้นดินน้ำมันประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “ร้านอาหาร” หลิงหลิง : ร้านอาหารไทย ในร้านมีปู มีกุ้ง มีโต๊ะ มีเก้าอี้

รับเลี้ยงเดือนเดือนมษายน เรื่องร้านอาหาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สนใจต่อเศษวัสดุต่างๆประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “ร้านอาหาร”
รับเลี้ยงเดือนเดือนมษายน เรื่องร้านอาหาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการต่อเศษวัสดุต่างๆประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “ร้านอาหาร” ปัน : ร้านอาหารมีโต๊ะ มีอาหารขาย มีเก้าอี้ มีขนมเค้กขายด้วย
รับเลี้ยงเดือนเดือนมษายน เรื่องร้านอาหาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการต่อเศษวัสดุต่างๆประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “ร้านอาหาร” มีนา : หนูเคยไปร้านอาหารญี่ปุ่น มีอาหารญี่ปุ่นขาย
รับเลี้ยงเดือนเดือนมษายน เรื่องร้านอาหาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เล่นบทบาทสมมติเป็นร้านขายอาหารไทย มีผู้ซื้อ ผู้ขาย

รับเลี้ยงเดือนเดือนมษายน เรื่องร้านอาหาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ทุกวันเด็กๆได้ทบทวนตัวพยัญชนะไทยและสระ โดยมีครูกระแตคอยให้คำแนะนำ
รับเลี้ยงเดือนเดือนมษายน เรื่องร้านอาหาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการงานวาดภาพ “อาหารไทยที่ฉันชอบ” ทิว : น้องทิวชอบทานส้มตำเป็นตำไทย
รับเลี้ยงเดือนเดือนมษายน เรื่องร้านอาหาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการงานวาดภาพ “อาหารไทยที่ฉันชอบ” ใบบุญ : ส้มตำต้องใช้ครกตำ ใส่มะเขือเทศด้วย รสชาติไม่เผ็ด เพราะเด็กทาน

BACK TO TOP