โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

รับเลี้ยงเดือนเดือนมษายน เรื่องร้านอาหาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558

รับเลี้ยงเดือนเดือนมษายน เรื่องร้านอาหาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เรียนรู้วิธีการจัดโต๊ะอาหาร
รับเลี้ยงเดือนเดือนมษายน เรื่องร้านอาหาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เล่นบทบาทสมมติเป็นพนักงานในร้านอาหารเช่นพนักงานเสิร์ฟอาหาร
รับเลี้ยงเดือนเดือนมษายน เรื่องร้านอาหาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เล่นบทบาทสมมติว่าเป็นร้านอาหาร เมื่อรับประทานอาหารเสร็จต้องนำเงินไปจ่ายค่าอาหารที่พนักงานเก็บเงิน
รับเลี้ยงเดือนเดือนมษายน เรื่องร้านอาหาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ทุกวันเด็กๆจะได้ฝึกการเขียนพยัญชนะ สระต่างๆ

รับเลี้ยงเดือนเดือนมษายน เรื่องร้านอาหาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ช่วยกันหั่นขนมปังระหว่างร่วมกิจกรรม “cooking ขนมปังน้ำแดง”
รับเลี้ยงเดือนเดือนมษายน เรื่องร้านอาหาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เรียนรู้วิธีการทำงานของเครื่องบดน้ำแข็ง
รับเลี้ยงเดือนเดือนมษายน เรื่องร้านอาหาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สนุกกับการเล่นบทบามสมมติเป็นแม่ค้าขายขนมปังน้ำแดง
รับเลี้ยงเดือนเดือนมษายน เรื่องร้านอาหาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการติดปะอุปกรณ์ที่ใช้รับประทานอาหารแล้ววาดภาพต่อเติม เซฟ : มังกลกำลังพ่นไฟ มันมีสีแดง มีปีก

รับเลี้ยงเดือนเดือนมษายน เรื่องร้านอาหาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการติดปะอุปกรณ์ที่ใช้รับประทานอาหารแล้ววาดภาพต่อเติม ภีม : รถคันใหญ่จอดอยู่ที่บ้าน
รับเลี้ยงเดือนเดือนมษายน เรื่องร้านอาหาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการติดปะอุปกรณ์ที่ใช้รับประทานอาหารแล้ววาดภาพต่อเติม ณภัทร : คนกำลังข้ามสะพานไปเอาหีบสมบัติ
รับเลี้ยงเดือนเดือนมษายน เรื่องร้านอาหาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการติดปะอุปกรณ์ที่ใช้รับประทานอาหารแล้ววาดภาพต่อเติม บันนี่ : ชิงช้า คนกำลังเล่นชิงช้าสีม่วง
รับเลี้ยงเดือนเดือนมษายน เรื่องร้านอาหาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการติดปะอุปกรณ์ที่ใช้รับประทานอาหารแล้ววาดภาพต่อเติม ภีม : มังกรสีม่วงดมดอกไม้อยู่ที่สีลม

BACK TO TOP