โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้สำรวจ สัมผัสและดมกลิ่นดอกไม้ที่ใช้ในพิธีไหว้ครูกัน
กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆช่วยกันนำดอกไม้ที่ใช้ในพิธีไหว้ครูมาจัดตกแต่งบนพาน
กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตัวแทนเพื่อนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 เตรียมจะนำพานดอกไม้ไปไหว้คุณครูไก่
กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตัวแทนเพื่อนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ได้มากราบพระพุทธรูปก่อนที่จะนำพานดอกไม้ไปไหว้คุณครูไก่

กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตัวแทนเพือนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 นำพานดอกไม้ไปไหว้คุณครูไก่
กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตัวแทนเพือนชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 นำพานดอกไม้ไปไหว้คุณครูไก่
กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆพนมมือเพื่อรับพรจากคุณครูไก่
กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆถ่ายรูปร่วมกับคุณครูไก่ในพิธีไหว้ครูชั้นอนุบาลปีที่ 2

กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 นำดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้คุณครูในห้องเรียน
กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 นำดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้คุณครูในห้องเรียน
กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 นำดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้คุณครูในห้องเรียน

BACK TO TOP