โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558

การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 คุณครูไก่กล่าวเปิดงานต้อนรับท่านผู้ปกครอง ชมการแสดงของนักเรียน
การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 พิธีกรกล่าวเชิญท่านผู้ปกครองชมชุดการแสดงต่างๆ
การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 การแสดงรำไทยชุด รำอธิษฐาน
การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 การแสดงเปียโน

การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 การแสดงชุด บัลเล่ต์
การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 การแสดงชุดเทควันโด
การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆที่เรียนกิจกรรมพิเศษดนตรีแสดงการร้องเพลงให้ผู้ปกครองฟัง
การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 ต่อไปมีการแสดงชุดอะไรบ้างคะ มีการแสดงอีก 3ชุดค่ะ เชิญชมได้เลยค่ะ

การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 การแสดงชุด กินข้างยัง
การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 การแสดงชุด Boom
การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 การแสดงของพวกเราสนุกไหมครับ ปรบมือให้พวกเราหน่อยครับ ชุดต่อไปเชิญชมได้เลยครับ
การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 การแสดงชุด I Love you smile

การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 การแสดงชุด 12345 I love you
การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 การแสดงชุด ผ้าเช็ดหน้า
การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 คุณครูไก่กล่าวให้โอวาทเด็กๆหลังจากรับประกาศนียบัตร
การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆร้องเพลง ความสุข ความทรงจำ ไม่มีสิ้นสุด

การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 คุณครูร่วมร้องเพลงกับเด็กๆ
การแสดงชั้นอนุบาลปีที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 คุณครูร่วมร้องเพลงกับเด็กๆ

BACK TO TOP