โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ฟังการอธิบายเรื่องการผ่อนแรงและได้ทดลองทำจริงบอกเล่าได้ตามลำดับ
ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กได้ทดลองดึงกระสอบที่มีรอกช่วยผ่อนแรง
ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ดูการสาธิตการกลิ้งของลูกบอลในรางต่างระดับ และได้ทดลองทำจริง
ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ทดลองแรงเหวี่ยง สังเกตการณ์ปล่อยลูกกลมสีต่างๆบนรางที่แตกต่างกัน สังเกตลูกสีไหนถึงพื้นก่อนกัน

ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ได้ทดลองเล่นการกลิ้งลูกบอลในรางและการปล่อยลูกบอลด้วยการออกแรงของตัวเอง
ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กได้วาดภาพจากการสังเกตของจริงที่ตนสนใจ
ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ทดลองหมุนแล้วเกิดแสงสว่างด้วยแรงตัวเอง
ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กสนใจนักดำน้ำ ทดลองใช้แรงโยกเพื่อให้เรือดำน้ำจมลงใต้ผิวน้ำ

ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ออกแรงหมุนภาพลวงตาอย่างสนุกสนาน
ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ทดลองออกแรงหมุนฟันเฟือง สังเกตการติดกันของฟันเฟือง ทำให้ฟันเฟืองที่ต่อกันหมุนตามไปด้วย
ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ทดลองเล่นการทำงานของแม่เหล็ก
ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 วิทยากรอธิบายวิธีการเล่นฉนวนสื่อไฟฟ้าและเด็กๆทดลองเล่น

BACK TO TOP