โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมทัศนศึกษาบ้านครูธานี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมทัศนศึกษาบ้านครูธานี 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ตำข้าวด้วยครกกระเดื่อง
กิจกรรมทัศนศึกษาบ้านครูธานี 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆเดินนวดข้าวด้วยเท้าเปล่าบอกความรู้สึก
กิจกรรมทัศนศึกษาบ้านครูธานี 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กได้ไปดูความเป็นอยู่ของไก่และได้เก็บไข่เพื่อจะนำไปทำเป็นอาหารกลางวัน
กิจกรรมทัศนศึกษาบ้านครูธานี 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ทดลองฝัดข้าวมีกระด้งเป็นอุปกรณ์ที่ทำด้วยไม้สาน

กิจกรรมทัศนศึกษาบ้านครูธานี 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการเดินทางอย่างหนึ่งโดยอาศัยแรงงานของสัตว์ ควายเทียมเกวียน
กิจกรรมทัศนศึกษาบ้านครูธานี 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เก็บไข่ในเล้าที่มีแม่ไก่กกไข่อย่างระมัดระวัง
กิจกรรมทัศนศึกษาบ้านครูธานี 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆตื่นเต้นได้เดินไต่ราวบนไม้ไผ่
กิจกรรมทัศนศึกษาบ้านครูธานี 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ได้ทดลองขับรถกระแทะโดยมีคุณลุงเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

กิจกรรมทัศนศึกษาบ้านครูธานี 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กร่วมกิจกรรมพายเรือ
กิจกรรมทัศนศึกษาบ้านครูธานี 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 พายเรือในสระน้ำกับผู้ปกครองเรียนรู้การป้องกันตนเองในขณะนั่งเรือและได้ฝึกการพายเรือด้วยตนเอง
กิจกรรมทัศนศึกษาบ้านครูธานี 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ปีนต้นไม้ด้วยตนเองโดยมีผู้ใหญ่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
กิจกรรมทัศนศึกษาบ้านครูธานี 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กรับประทานอาหารกลางวันกันอย่างเอร็ดอร่อย

กิจกรรมทัศนศึกษาบ้านครูธานี 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ฟังการอธิบายวิธีการทำนาก่อนลงไปดำนาจริง
กิจกรรมทัศนศึกษาบ้านครูธานี 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 และเล่นโคลนอย่างสนุกสนาน
กิจกรรมทัศนศึกษาบ้านครูธานี 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมดำนา ได้เรียนรู้วิถีของชาวนากว่าจะได้ข้าวมาให้เด็กๆรับประทานกัน
กิจกรรมทัศนศึกษาบ้านครูธานี 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 อาบน้ำล้างตัวหลังจากเล่นโคลนเสร็จ

กิจกรรมทัศนศึกษาบ้านครูธานี 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ครูไก่และเด็กๆร่วมมอบกระเช้าขอบคุณครูธานี
กิจกรรมทัศนศึกษาบ้านครูธานี 	ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ถ่ายรูปร่วมกันหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม

BACK TO TOP