โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

นิทรรศการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2559

นิทรรศการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2559 เด็กนำข้าวสาร อาหารแห้งมาคนละ 1 ชุดร่วมใส่บาตร
นิทรรศการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2559 เตรียมตัวจัดแถวเพื่อใส่บาตรให้กับพระสงฆ์อย่างพร้อมเพรียง
นิทรรศการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2559 เด็กกำลังวางอาหารต่างๆที่นำมาใส่ลงในบาตร และรู้จักการไหว้หลังจากเสร็จพิธี
นิทรรศการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆใส่บาตรให้กับพระสงฆ์โดยเรียนรู้ว่าผู้หญิงไม่ให้มือถูกบาตรของพระสงฆ์และกราบอย่างสวยงาม

นิทรรศการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆเข้าตามฐานศาสนาพุทธเรียนรู้พิธีกรรมทางศาสนาและการปฏิบัติตนของชาวพุทธ
นิทรรศการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมฐานศาสนาคริสต์และร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับคำสอนของพระเยซู
นิทรรศการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆเข้ากิจกรรมฐานศาสนาคริสต์และแซน มินนี่ ธอธ มีนาและโชแปงเป็นตัวแทนห้องร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม
นิทรรศการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2559 เด็กเรียนรู้จากวิทยากรที่ร่วมพูดคุยและให้ดูภาพจากป้ายนิเทศและสำรวจที่กำเนิดของพระเยซู

นิทรรศการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆร่วมกิจกรรมตามฐานศาสนาอิสลาม เรียนรู้เกี่ยวกับพิธีทางศาสนาของชาวมุสลิม
นิทรรศการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆได้รู้จักเครื่องแต่งกายผู้หญิงของชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามและได้ทดลองใส่กัน
นิทรรศการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมฐานอิสลามฟังการบรรยายของพระอาจารย์เรียนรู้ว่ามีข้อห้ามบางข้อของศาสนาอิสลามไม่เหมือนกับศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์
นิทรรศการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2559 และอีกกลุ่มก็ได้ทดลองเหมือนกันบอกความแตกต่างได้ เช่นหมวกของผู้ชายไม่เหมือนกับหมวกพละและชุดผู้หญิงก็ไม่เหมือนกับชุดที่เราใส่มาเรียนหรือใส่ไปเที่ยว

BACK TO TOP